Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Víte o někom výjimečném? Termín uzávěrky na Motivační dotaci je 28.2.2017

Víte o někom výjimečném? Termín uzávěrky na Motivační dotaci je 28.2.2017

vranovicky znak

Jsou pracovití, uznávaní ve své profesi, úspěšní sportovci, nebo třeba někomu zachránili život. Může to být kolega z práce, spolku, spolužák ze školy nebo životní partner, jejichž činnost vnímáme už samozřejmě. A přesto svým konáním reprezentují naši obec a zaslouží si pozornost a odměnu. Může to být skupina lidí, tým.

Dejte o nich vědět a nominujte je na cenu Motivační dotace, kterou letos už počvtrté vyhlašuje Obec Vranovice.
Uzávěrka je již 28.2. 2017

Jaká jsou kritéria?
Významné a mimořádné dosažené úspěchy a reprezentace obce Vranovice v roce 2016, na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. V jakémkoliv oboru a profesi.
Dotaci lze čerpat na pořízení hmotných předmětů určených k výkonu činnosti daného spolku, organizace, či jednotlivce.

Slavnostní předání dotace starostou a radou obce proběhne v dubnu 2017.

Návrh musí obsahovat:
Odůvodnění návrhu na dotaci
Dokladovatelná ocenění za daný rok
(např. formou medaile, diplomu, certifikátu, atp.)

Návrhy posílejte do 28. února 2017 na adresu:
OÚ Vranovice, Školní 1, 691 25 VRANOVICE, nebo na e-mail: klutura@vranovice.eu

Pozn. Dotace je jednorázová, max do výše 50.000 Kč, není nároková a nevztahuje se na pouhou účast (bez jakýchkoliv kvalifikačních povinností) v soutěžích, setkáních a podobných kláních. Na dotaci nevzniká právní nárok.

Oceněni již byli:

  • 2015 – Filip Zedníček a Marek Suchánek – neváhali, a rychle poskytli spolužákovi první pomoc.
  • 2014 – Jan Rohrer – za dlouholetou práci v Hasičském záchranném sboru ve Vranovicích a za jeho práci s mládeží. Marek Mazuch – za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy a obce na školních vědomostních soutěžích a olympiádách.
  • 2013 – Pavel Pláteník – za mimořádné úspěchy, kterých dosáhl ve sportu silového trojboje a za dlouholetou, příkladnou reprezentaci obce na národních i mezinárodních soutěžích.

-hum-