Obec Vranovice > Volný čas > Obecní knihovna > Aktuality z knihovny > Virtuální univerzita 3. věku ve Vranovicích

Virtuální univerzita 3. věku ve Vranovicích

03 Dum pro seniory

Potraviny a spotřebitel, Umění ranné renesance v Itálii, Genealogie-hledáme své předky, Osobní finance, Lidské zdraví či Cestování- co jste možná nevěděli. To je jen zlomek kurzů a témat, které budou moci senioři od následujícího školního roku studovat na Virtuální univerzitě třetího věku, kterou pro ně zřizuje obec Vranovice spolu s Centrem volného času. Výuka bude dle počtu přihlášených zájemců probíhat v místní knihovně nebo při větším počtu uchazečů v Klubu seniorů DPS Vranovice. Jednotlivé konzultace se budou skládat ze skupinové přednášky a společného testu. Multimediální přednášky vytvořili vysokoškolští profesoři a pomocí internetu se budou přenášet do výukového místa. Předpokládaná doba trvání přednášky je 1,5 hodiny a budou se konat ve čtrnáctidenních intervalech. Jednotlivá zhlédnutá témata všichni účastníci obdrží i v tištěné podobě. Po ukončení semestru obdrží senior „Pamětní list“ a při zvládnutí šesti semestrů obdrží účastník při slavnostní promoci v aule ČZU V Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Zveme všechny seniory, kteří mají zájem o studium virtuální univerzity třetího věku i ty, kteří zatím nejsou rozhodnuti, ale chtěli by se seznámit s podmínkami studia na  Zahajovací, nezávazné, setkání, které se uskuteční dne 12. 9. 2017 v 10,00 hod v Klubu seniorů DPS.  Seznámíme s tématy kurzů, průběhem i podmínkami studia.

Těšíme se na všechny seniory, kteří mají zájem o další vzdělávání a dění kolem nás. Podrobné informace o studiu naleznete také zde….