Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Veřejné setkání – vysokorychlostní trať na jižní Moravě

Veřejné setkání – vysokorychlostní trať na jižní Moravě

20231026 170448

Ve čtvrtek 26. října se v prostorách školní jídelny Primirest uskutečnilo veřejné setkání k tématu vysokorychlostní tratě na jižní Moravě. Zástupci správy železnic si pro občany připravili prezentaci, ve které představili přínosy vysokorychlostní železnice, průběh přípravy a její podobu na jižní Moravě.
V úvodu starostka Šárka Novotná seznámila občany s připomínkami obce, které byly akceptovány ze strany projektantů a do projektu zapracovány. Jedná se o nadjezd vysokorychlostní železnice polní cestou v severní části vranovického katastru a nadchod pro pěší a cyklisty v lokalitě Hájek s ohledem na naučnou stezku a snížení výšky mostu nad Plačkovým lesem o cca 6 m na straně Vranovic.
V rámci prezentace a následné diskuze se občané zajímali především o bezpečnost silničního provozu na komunikaci II/381, respektive na křižovatce u hřbitova a ulice Přibická, která bude díky vedení trati v mírném zahloubení a z důvodu překonání trasy železnice vystoupá silnice do výšky a poté prudce klesne za úrovní hřbitova, kde se navíc napojuje ulice Přibická a je zde současně i zastávka autobusu. V této souvislosti bude vedením obce požadováno po investorovi prověřit bezpečné řešení provozu na této komunikaci.
Mezi dalšími připomínkami zazněl požadavek na odsazení cyklostezky mezi Vranovicemi a Přibicemi co nejdále od komunikace II/381, řešení přechodu pro zvěř nebo zábrany prostupu zvěře na silnici plotem u začátku pilířového mostu ze strany vranovického Hájku. Ze strany obce zazněl i požadavek na náhradní výsadbu prvků ÚSES, které jsou v plánovaném projektu zasaženy stavbou vysokorychlostní tratě.
Připomínky, které zazněly na veřejném setkání postoupí vedení obce zástupcům správy železnic s požadavkem o jejich řešení.

Kvapilová Dana

20231026 170427
20231026 170427
20231026 170448
20231026 170448
20231026 170627
20231026 170627