Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Veřejná debata o budoucnosti „sokolského hřiště a haly TJ Sokol“

Veřejná debata o budoucnosti „sokolského hřiště a haly TJ Sokol“

20231013 182132

V pátek 13. října se v hale TJ Sokol Vranovice uskutečnila veřejná debata o budoucím využití areálu „sokolského hřiště a haly TJ Sokol“, na níž zavítalo cca 60 občanů, kterým není lhostejná stávající podoba i využitelnost sokolského hřiště a haly.

Občany uvítala starostka obce Šárka Novotná, která následně předala slovo 1. místostarostovi obce Ing. arch. Janu Korčákovi. Ten občanům představil návrhy a projekty, jejíž zadání v minulosti koordinovalo bývalé vedení obce. Bylo připomenuto vyhotovení celkem tří  projektů, které v převážné většině zahrnovaly stavbu nové sportovní haly na místě stávajícího „sokolského hřiště“. Poslední projekt, který počítal s výstavbou nové haly vznikl v roce 2020. Předpokládané náklady v této době byly okolo 115 milionů Kč bez DPH. Vzhledem k nárůstu cen stavebních prací i stavebního materiálu se náklady v posledních letech mnohonásobně zvedly a v současné době by si obec takový projekt nemohla dovolit financovat. Dostupné v současné době nejsou ani vhodné dotační tituly, které by pokryly z větší části celkové výdaje.

Vyvstala tedy zcela zásadní otázka, zda se vydat cestou realizace stavby nové haly nebo zda revitalizovat současnou neutěšenou podobu sokolského hřiště, kde se každoročně pořádají kulturní akce, s úpravou pro začlenění sportovních činností a umožněním občanům místo využívat celoročně. K tomuto návrhu se přiklání současné vedení obce.

Při veřejné debatě se řešila mimo jiné také otázka, zda lze opravu obou objektů, tedy sokolské hřiště a halu TJ Sokol, realizovat současně, nebo je oddělit. Přítomným občanům bylo však připomenuto, že proti takové úvaze realizaci oprav obou objektů naráz, stojí odlišní vlastníci nemovitostí. Hala je ve vlastnictví Sokolské obce, zatímco pozemky za halou (hřiště) vlastní obec.

Z debaty nakonec vyplynulo rozdělit opravu obou objektů do dvou etap. V první etapě by došlo k revitalizaci hřiště, se zaměřením na jejich využití pro volnočasové sportovní a kulturní aktivity občanů všech věkových kategorií, po celé roční období, kde by vzniklo multifunkční hřiště, prostor pro pořádání hodů a dalších letních akcí, trvalé pódium, nový taneční parket a zázemí pro občerstvení spolu se šatnami. Současně je záměrem, aby se tento prostor využíval i v zimním období pro zimní sporty, zejména pro účely bruslení a hokeje.

Druhá etapa, tedy opravy sportovní haly TJ Sokol se bude řešit koordinovaně se zástupci TJ Sokol Vranovice v období následujícím

Kvapilová Dana

20231013 182052

 

20231013 180607

 

20231013 181219

20231013 181002

 

20231013 182112