Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Úřad práce Pohořelice nabízí pomoc

Úřad práce Pohořelice nabízí pomoc

urad prace logo

Úřad práce České republiky, KoP Pohořelice nabízí pomoc občanům, kteří se s přijetím krizových opatření v souvislosti s COVID-19, dostali do nepříznivé sociální situace. Tito občané mají možnost se obrátit na Kontaktní pracoviště ÚP v Pohořelicích a žádat o „mimořádnou okamžitou pomoc“, dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory. Jedná se zejména o:

1.o osoby samostatně výdělečně činné, které mají od 16.3.2020 uzavřenou provozovnu nebo

2. osoby, u nichž došlo k podstatnému poklesu příjmu v souvislosti s COVID-19

 Osoby, které ukončí zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem v souvislosti s COVID -19, nemají v případě nároku na podporu v nezaměstnanosti krácenou výši podpory v nezaměstnanosti, tzn. dostanou 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a po zbývající podpůrčí dobu 45% podpory v nezaměstnanosti, která se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední odpracované čtvrtletí.

 V případě potřeby se mohou obracet na p. Vernarskou Danu, tel. 950 105 562 , e-mail: dana.vernarska@uradprace.cz nebo na Mgr. Ivetu Kožnárkovu, tel 950 105 430, e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz

 Za pracovníky Kontaktního pracoviště ÚP ČR Pohořelice:  Mgr. Iveta Kožnárková, vedoucí pracoviště