Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Úklid vranovického Hájku

Úklid vranovického Hájku

PX16221 e1492065855691

V sobotu 8. dubna odpoledne jsme se sešli na spontánní, jen týden předem naplánované úklidové akci ve vranovickém Hájku. V 16 hodin na domluveném místě postávalo jen pár dochvilných a s napětím jsme pak doufali, že nás nakonec bude víc. Naštěstí během chvilky dorazila i hlavní iniciátorka tohoto podniku se zásobou pytlů a rukavic, které nám poskytla obec Vranovice. Spolu s ní přišli v dobré náladě i další známi a kamarádi. Ještě než jsme stihli vydat pokyny k úklidu a udělat první společné foto, děti se nadšeně rozutíkaly do lesa jako o závod. V plánu bylo projít celý les během tří hodin, abychom případné ztracené ovečky stihli najít do setmění.

Už během první hodiny bylo jasné, že plán je nereálný, protože les je přece jen rozlehlý a skrytých černých skládek bylo víc, než bychom si přáli. Naštěstí byli mezi námi i tací, kteří se už během dne účastnili jiné úklidové akce, na Pálavě, a tam si co do vysbíraného množství odpadu moc nepřišli na své. Ti nadšeně a se zadostiučiněním objevovali naším zrakům skrytá ložiska odpadu. Část z nás se vydala najistotu na předem vytipovaná místa černých skládek, ostatní se roztrousili po lese a sbírali odpadky podél lesních cestiček. Po naplnění prvních koleček kovového šrotu a pytlů s odpadky jsme objevili první větší skládku, o které někteří z nás sice tušili, ale svým rozsahem nás nakonec všechny překvapila. Nachází se hned na kraji lesa. Je to zcela nenápadná, zarůstající hromada nejrůznejšího odpadu, promíchaná s hlínou, v rozsahu možná několika traktorových vleček, která tam zřejmě zůstala zapomenutá od doby revitalizace Hlinku. Vzhledem k tomu, že svou velikostí přesahovala naše možnosti, rozhodli jsme se, že ji nahlásíme k likvidaci u obce. Podobně jako několik dalších skládek, které jsme během toho odpoledne ještě objevili. Pokračovali jsme tedy o kousek dál podél vinohradů. Tam na nás čekaly poklady v podobě záchodové mísy, ostnatých drátů, stavebního odpadu, koberců, skla a nejrůznějších plastů. Takto jsme postupně prošli několik dalších míst v lese. Zejména zákopy, které ve vzdálenější části lesa zůstaly po vojsku, našly bohužel uplatnění jako ideální místa pro zakládání černých skládek, zřejmě už někdy v devadesátých letech. Jsou už částečně zarostlé vegetací a zapadané tlejícím dřevem a listím. Svým rozsahem je likvidace zejména jedné z nich možná jen s těžkou technikou, bude proto rovněž nahlášena úřadům. Než jsme se někdy po sedmé vrátili vyčerpaní z druhého konce lesa, část vysbíraných pytlů s odpady už byla odvezena na sběrný dvůr.

Až zpětně jsme se dopočítali k počtu účastníků. Celkem se nás sešlo 19 dospělých a asi 12 dětí, což více jak o polovinu překročilo náš skromný odhad před akcí. Během těch pár hodin se nám podařilo vynosit z lesa: odhadem 30 pytlů směsného odpadu, 3 kolečka kovového šrotu a několik koleček stavebního odpadu a koberců. Les jsme sice neprošli celý a mnoho skládek nám zůstalo skrytých, ale myslím, že tuto akci můžeme považovat za úspěšnou, a to zejména proto, že si všichni můžeme udělat představu o tom, kolik odpadu kolem nás běžně nevnímáme nebo rovnou nechceme vidět.

Velké díky patří všem, kteří si našli čas a pomohli dobré věci. Věřím, že se příště sejdeme i s dalšími k podobným úklidovým akcím v okolí naší obce.

Za organizační tým Peter Búda, Vranovice

_PX16207

Foto: Peter Búda a Ivana Galiová

_PX16214

Foto: Peter Búda a Ivana Galiová

_PX16222

Foto: Peter Búda a Ivana Galiová

_PX16224

Foto: Peter Búda a Ivana Galiová

_PX16239

Foto: Peter Búda a Ivana Galiová

_PX16246

Foto: Peter Búda a Ivana Galiová