Odvolávají se na obec. Je to trik

Odvolávají se na obec. Je to trik

Obecní úřad Vranovice se distancuje od neseriózních praktik některých podomních prodejců nabízejících zboží a služby v obci, kteří se odvolávají na doporučení obce nebo její zaměstnance. Tato tvrzení nejsou pravdivá. Obec upozorňuje, že za smlouvy sjednané mezi jednotlivými občany a prodejci nesou plnou zodpovědnost pouze osoby jež danou smlouvu podepsaly a je pouze na jejich vůli a rozhodnutí zda tak učiní.

Důvěřivost není na místě
ani pokud zprávu o nabídce některých podomních prodejců zaznamenají obyvatelé v hlášení místním rozhlasem. V žádném případě se nejedná o záruku serióznosti. Není totiž v možnostech zaměstnanců úřadu odhadnout nebo prověřit solidnost firmy, která si hlášení objednala.
Dejte prosím toto upozornění na vědomí svým blízkým, zvláště pak starším obyvatelům.

V případě nejasností nebo podezřelého chování se vždy doporučuje bez prodlení ukončit komunikaci s podezřelými osobami.
V případě potřeby volat PČR 158