Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Odvolávají se na obec. Je to trik

Odvolávají se na obec. Je to trik

Odvolávají se na obec. Je to trik

Obecní úřad Vranovice se distancuje od neseriózních praktik některých podomních prodejců nabízejících zboží a služby v obci, kteří se odvolávají na doporučení obce nebo její zaměstnance. Tato tvrzení nejsou pravdivá. Obec upozorňuje, že za smlouvy sjednané mezi jednotlivými občany a prodejci nesou plnou zodpovědnost pouze osoby jež danou smlouvu podepsaly a je pouze na jejich vůli a rozhodnutí zda tak učiní.

Důvěřivost není na místě
ani pokud zprávu o nabídce některých podomních prodejců zaznamenají obyvatelé v hlášení místním rozhlasem. V žádném případě se nejedná o záruku serióznosti. Není totiž v možnostech zaměstnanců úřadu odhadnout nebo prověřit solidnost firmy, která si hlášení objednala.
Dejte prosím toto upozornění na vědomí svým blízkým, zvláště pak starším obyvatelům.

V případě nejasností nebo podezřelého chování se vždy doporučuje bez prodlení ukončit komunikaci s podezřelými osobami.
V případě potřeby volat PČR 158