Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Třídění odpadu přináší úspory obci a občanům. Šetří i životní prostředí

Třídění odpadu přináší úspory obci a občanům. Šetří i životní prostředí

trideni logo 194x194

Po prázdninách tomu bude rok, co se ve Vranovicích uplatňuje projekt třídění odpadu „Třídíme už doma, Za přírodu, peněženku, pro sebe“.  Úspěšný projekt, který se stal vzorem i pro mnohé další obce, přináší své první výsledky.

Projekt, jehož cílem bylo snížení objemu směsného komunálního odpadu a tím i nákladů na jeho svoz a likvidaci, odstartoval 1. září loňského roku. Zapojila se do něj většina domácností a ke konci roku třídilo odpad 448 domácností, tj. 56 procent z celkového počtu domácností v obci. „Občany jsme motivovali k třídění odpadu už doma a poskytli jim výrazné slevy z ročního poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Ten, kdo třídí odpad, může ušetřit i více jak čtyřicet procent z ročního poplatku,“ uvedl k projektu starosta obce ing. Jan Helikar. Občané mohou získat slevu za roční poplatek ve výši 100 a 200 korun na osobu. U běžné čtyřčlenné rodiny to tedy může být až 800 korun! Nejvyšší slevu na poplatku pro letošní rok získalo celkem 130 občanů a dalších pět stovek dosáhlo na slevu 100 korun.

Zájem občanů Vranovic o třídění odpadu pokračuje i letos, kdy se do projektu zapojilo dalších více jak sedmdesát domácností. Dnes tak ve Vranovicích třídí 519 domácností, což představuje téměř dvě třetiny všech domácností v obci (65 %). A je to vidět i ve výsledcích celkového hospodaření s odpady!

V porovnání s prvním pololetím loňského roku, kdy projekt ještě neprobíhal, poklesl objem směsného komunálního odpadu téměř o jednu třetinu (o 31 procent). To představuje snížení objemu odpadu o 147 tun ve prospěch tříděného odpadu. Plných 40 tun pak připadá na biologicky rozložitelný odpad, který dříve také končil v komunálním odpadu.

Na třídění odpadu ušetří i občané. Jednak vzrostl počet těch, kteří by dosáhli na slevy 100 korun a jednak se zdvojnásobil počet těch, kteří by dosáhli na nejvyšší slevu 200 korun. V prvním pololetí by na slevu 100 korun dosáhlo 466 občanů a na slevu 200 korun by dosáhlo dalších 253 občanů. Toto jsou však výsledky za první pololetí a pro přiznání slevy jsou podle pravidel motivace hodnoceny výsledky za celý rok k tzv. rozhodnému dni, kterým je poslední den roku.

Projekt třídění odpadu sse uplatňuje zatím krátkou dobu, ale už teď se ukazuje, že na třídění odpadu mohou vydělat všichni – obec, občané i životní prostředí.

Josef Horníček