T.J. Sokol

1298025859

TJ Sokol provozuje tyto oddíly:
Oddíl všestrannosti, stolní tenis, volejbal, nohejbal, badminton, silový trojboj, šachy.

Ke svým aktivitám využívá tělovýchovná jednota sportovní halu a sousední hřiště.
Provozuje restauraci a půjčovnu krojů.

V devíti oddílech působí na 160 členů.

ve sportovní hale

Z historie spolku

Obnovení Sokola V roce 1990 při setkáních mluvčích OF zazněl návrh obnovit Sokol do jeho původní podoby. Skupina členů Sokola, kteří byli pamětníky předválečného Sokola, iniciovala přípravnou schůzku pro znovuobnovení SOKOLA. Většina členů ČSTV na protest ze schůze odešla. Zbylí členové se rozhodli obnovit Tělocvičnou jednotu ve Vranovicích a zvolili si výbor ve složení: starostka Milena Pezlarová, jednatelka Jana Hladká, náčelnice Jiřina Suchánková, matrikářka Jitka Peterková, pokladní Aloisie Kováčová a Ludmila Rejtková. Dne 14.11.1990 požádali o výpis z evidence nemovitostí z majetku Sokola. Jednalo se o sokolské hřiště a přilehlý pozemek, na kterém stála sportovní hala. Přípravný výbor pak župě Jana Máchala oznámil usnesení přípravného výboru o obnovení TJ Sokol Vranovice a požádal o registraci.
Dne 4.července 1991 byla ve Vranovicích založena Tělocvičná jednota Sokol Vranovice. Předsednictvo ČOS v Praze zaregistrovalo naši jednotu 24.8.1991. Ve Vranovicích však neustále fungovaly současně dvě organizace se stejným názvem TJ Sokol Vranovice. Obnovená jednota nabízela členům ČSTV splynutí do jedné organizace, ale členové ČSTV nevěřili v života schopnost obnovené jednoty a posléze došlo k rozdělení na Sokol Vranovice a Sportovní klub Vranovice (prezentovaný oddílem kopané).
Od roku 1991, kdy byla založena TJ Sokol Vranovice až do roku 2005, kdy se ze zdravotních důvodů vzdala své funkce, stála v čele starostka sestra Milena Pezlarová. Aktivně jí v začátcích činnosti pomáhali členové výboru Růžena Jedličková, Miluše Kelblová Jitka Peterková, Jaroslav Suchánek. Ivan Karpíšek, Vlasta Lorenzová, Marie Duroňová, Jana Hladká, manželé Hochmanovi a manžel sestry Pezlarové Miroslav. Později pak Zdeněk Hochman, Ludmila Rejtková, Ivana Pospíšilová, Pavel Šťastný, Petr Goliáš, Marta Goliášová, Emil Neveselý, Rudolf Zouhar, Karel Hochman, Květa Ungrová, Ivanka Karpíšková, Roman Faron. Ing. Roman Faron se od 1.1.2005 stal starostou TJ Sokol Vranovice a v roce 2004(6?) převzala vedení Sokola Marta Goliášová.

Převzato z webu T.J Sokol Vranovice