T-Mobile nabízí

rozhlas

Zaměstnanec firmy T-Mobile bude v období od 8.8. – 18.8.2018 informovat občany o projektu Zrychlujeme Česko, který se týká modernizace pevných sítí v naší obci.