Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Stavba cyklostezky dokončena. Znáte rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?

Stavba cyklostezky dokončena. Znáte rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?

Stavba cyklostezky dokončena. Znáte rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?

Stavba bezpečného úseku cyklostezky z Vranovic do Přibic je dokončena, stavba byla předána a začátkem července proběhne její kolaudace a otevření pro uživatele. Projekt označovaný jako Vranovice II zahrnuje zhruba 700 metrů dlouhou cyklostezku z Vranovic, která začíná u hřbitova a vede podél hlavní silnice do Přibic. Stezka bude sloužit cyklistům i bruslařům a končí U Křížku před Přibicemi. Tam se cyklostezka napojuje na nově vybudovanou komunikaci, která odbočuje z hlavní silnice do pole směrem k Hájku a zhruba po dalších 600 metrech odbočuje do prava do Přibic. Obě části komunikace jsou už označeny dopravním značením cyklostezky a cyklotrasy. Přitom rozlišení cyklostezky a cyklotrasy je pro uživatele velmi důležité! Že nevíte, v čem je rozdíl?

Úsek z Vranovic až po přibický Křížek (obr. 1 a 2) je označen jako cyklostezka. Taková komunikace je určena pouze pouze pro cyklisty, bruslaře, koloběžkáře, případně i chodce a může po ní vést i cyklotrasa. Pro cyklisty je užívání cyklistické stezky povinné a na cyklostezku nesmí žádná motorová vozidla.

Naproti tomu úsek, který spojuje hlavní silnici U Křížku a vede polem do Přibic, je vybudován jako cyklotrasa (obr. 2 a 3). Také zde je zakázán vjezd všech motorových vozidel s tím, že vozidla dopravní obsluhy na ni vjet mohou. Kdo je dopravní obsluhou, definuje vyhl. č. 30/2001 Sb., která provádí zákon o silničním provozu. Jedná se zejména o vozidla lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé mají v místech za značkou trvalé bydliště, sídlo nebo garáž. V případě tohoto úseku cyklotrasy půjde především o majitele přilehlých pozemků a komunální služby. Za porušení značky zákazu vjezdu lze uložit pokutu 1 500 až 2 500 Kč (na místě 2 000 Kč) a odejmout 1 bod.
Text a foto: Josef Horníček

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obr.1 – Pohled na cyklistickou stezku od přibického Křížku k vranovickému
hřbitovu. Na tuto stezku nesmí žádná motorová vozidla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obr. 2 – Rozcestí u přibického Křížku. Vlevo vjezd na cyklostezku do
Vranovic, vpravo cyklotrasa do Přibic se zákazovou značkou vjezdu všech
motorových vozidel mimo dopravní obsluhu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obr. 3 – Pohled na cyklotrasu od přibického Křížku směrem k lesíku Hájku.
Před ním cyklotrasa odbočuje do prava do Přibic