Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

čtyři roky uplynuly jako voda a odpovědnost za další rozvoj Vranovic je opět ve Vašich rukou.

Čekají nás nové volby, které určí, jakým směrem se bude naše obec ubírat v následujících letech. Je na Vás občanech, abyste vyhodnotili úspěchy, případně neúspěchy končícího vedení obce.

Abyste zhodnotili přínos jednotlivých zastupitelů a radních, zda naplňovali program, pro který od Vás občanů získali důvěru před čtyřmi lety.

Jen na Vás voličích je, abyste nyní znovu posoudili nově předkládané programy jednotlivých kandidujících stran. Budete rozhodovat, který z předkládaných programů je založen na promyšlených, konkrétních úkolech a přinese naší obci pozitiva, a který je založen na všeobecných pojednáních a heslech.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste vybrali osobnosti, které jsou schopny plnit předkládané programy a jsou schopny zajistit rozvoj naší obce. Nejen v dalších čtyřech letech, ale s jasnou vizí do budoucna.


Na závěr celého volebního období chci touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji naší obce v uplynulých čtyřech letech. Poděkování patří zejména všem zaměstnancům obecního úřadu, všem zastupitelům, všem členům zájmových a společenských organizací a v neposlední řadě všem Vám, kterým není kvalita života v naší obci lhostejná. Bez pomoci Vás všech si rozvoj naší obce nelze představit.

Rozvoj obce Vranovice na další čtyři roky je na Vás. Přeji Vám šťastnou ruku.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta