Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

úvodem si dovolím Vám všem poděkovat za Vaši účast v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste svými hlasy dali celé vítězné kandidátce. Důvěry si velice vážíme.

Vítězství ve volbách celé kandidátky Občanské demokratické strany je oceněním pro každého kandidujícího jedince. Současně to je pro nás všechny závazek do budoucna, závazek k tomu, aby nezůstalo pouze u předvolebních slibů, ale aby rozvoj obce pokračoval. 

Již na jednání ustavujícího Zastupitelstva obce jsem zřetelně a nahlas vyslovil přesvědčení a přání, aby se jednotlivé kandidující strany společně podílely na rozvoji naší obce. Cílem vedení obce je společná cesta rozvoje, na které se budou podílet všichni zvolení zastupitelé.

Vranovice je obec, kde nikdy nevznikala žádná koalice a opozice. Diskuse byla vždy vítána a různé názory se říkaly nahlas a byly vždy prodiskutovány ne jednáních Rady obce nebo na jednáních Zastupitelstva obce. Věřím, že tomu bude i nadále.

Nyní je před vedením obce úkol sestavit Plán rozvoje na celé čtyřleté období. Přáním nově zvoleného vedení obce je, aby do Plánu investic a oprav na jednotlivé roky byly zahrnuty i předvolební předsevzetí zbývajících kandidujících stran.

Proto jsem již vyzval jejich zástupce, aby svá předvolební předsevzetí konkretizovali a převzali za ně osobní odpovědnost.

Všichni mají k dispozici potřebné podklady a dokumenty a otevřené dveře ke konstruktivní komunikaci a názorové debatě, která povede k prospěchu a rozvoji Vranovic

Společně jsme na začátku dalšího čtyřletého volebního období. Udělejme všichni vše pro to, aby toto období bylo pro celou naši obec úspěšné.

Ing. Jan Helikar,
Váš starosta