Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

doba letních měsíců je dobou nejen dovolených a odpočinku, ale také dobou aktivní relaxace. Ke stále vyhledávanějšímu odpočinku a relaxaci patří večerní posezení u domácího grilu, či klidně strávený večer ve společnosti svých přátel v příjemné zahradní restauraci, či při návštěvě kulturních akcí.

Noční klid versus vzájemná tolerance, pochopení

Pravidelně s příchodem teplých letních večerů také přichází zvýšený počet stížností na rušení nočního klidu. Letošní rok tomu není jinak. A určitě k tomu přispělo i přijetí zákona 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (známý spíše, jako „protikuřácký zákon“). Rozhodně zde nemíním posuzovat správnost, či nesprávnost tohoto zákona. Platnost tohoto zákona však v letních měsících vyhnala kuřáky z hospod za nekuřáky. Kuřáci následovali nekuřáky do venkovních restauračních zahrádek. To v lepším případě. V horším případě je tento zákon vyhnal s půllitrem a cigaretou v ruce před vchod do restaurací. Tím zákonitě vzniká před restauracemi vyšší hluk, který často trvá i po 22 hodině. Ve větších městech má napilno Městská policie, někde zřizovali antikonfliktní týmy. A u nás ve Vranovicích? Stížnosti na rušení nočního klidu se objevují, ale ve srovnatelném počtu, jako tomu bylo i v minulých letech. Nezmiňuji to proto, abych lidi nabádal ke stížnostem, ale naopak. Abych poděkoval vranovickým „hospodským“, vranovickým návštěvníkům místních restaurací, ale i všem ostatním, kteří tráví letní večery venku při dobré sklínce vína a příjemném posezení s přáteli. Rušení nočního klidu není ve většině případů o nevhodném chování, ale zejména o „obyčejné“ sousedské slušnosti, ohleduplnosti a toleranci.

Jak řešit skutečné porušení nočního klidu?

Určitě však i v naší obci se vyskytuje naprosto neakceptovatelné chování jedinců, někdy i skupin, kdy se jedná o jednoznačné porušení nočního klidu. A jak se bránit proti chování, kdy reprodukovaná hudba, neskutečný hluk a nepořádek nekončí ve 22.00 hod, nekončí ani ve 24.00 hodin, ale pokračuje do ranních hodin? Rušení nočního klidu je definováno zákonem č. 200/1990Sb o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a následně novelizací zákona o přestupcích č. 494/2012. Rušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit sankci dle zákona o přestupcích. V případě, že se bude rušení nočního klidu opakovat, tak lze podat podnět k přestupkové komisi, která posoudí závažnost přestupku a má možnost udělit sankce definované příslušným zákonem.

Jak postupovat při pořádání společenských či rodinných akcí? Pokud jde o konání různých společenských či kulturních akcí, tak je třeba uvést, že není žádným zákonem omezeno konání těchto akcí. Pouze Zákon o přestupcích stanovuje , že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto akcí dodržují a respektují dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, lze tyto akce konat i po 22. hodině. K pořádání oslav či různých akcí proto není třeba souhlasu obce ani ohlášení konání této akce obci. Není třeba žádného nahlašování, je třeba se chovat ohleduplně ke svému okolí, ke svým sousedům. V opačném případě se každý vystavuje postihu dle Zákona o přestupcích.

Všem přeji klidné prožití dovolených bez zbytečného stresu a bez jakýchkoli karambolů. Užijte si krásných letních večerů ve společnosti svých blízkých a svých přátel. A hlavně, nenechte se otrávit bezohledností jedinců. S úsměvem a nadhledem si užívejte toho správného léta.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta