Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

na stránkách Vranovického zpravodaje jste pravidelně informování, jak o dlouhodobém rozvoji obce a plánovaných projektech, tak i o aktuálních investičních akcích. Kdo sleduje rozvoj naší obce ví, že současné volební období je investičně zaměřeno zejména na zkvalitnění vzdělávání. A to, jak předškolního, základního, tak i celoživotního vzdělávacího programu. Dlouhodobé investice, rozvoj, směřování vzdělanosti v naší obci byly definovány ve Vizi vzdělávání pro roky 2015 – 2020, která byla schválena vedením obce již v roce 2015.

Výstižným mottem projektu je myšlenka propagátora moderního vzdělávání Bořivoje Brdečky z Pedagogické fakulty Karlovy Vary: „Musíš běžet ze všech sil, abys zůstal na místě. Chceš li sedostat někam jinam, musíš utíkat alespoň dvakrát rychleji. Nedá se s tím bojovat, ale dají se vymýšlet inovativní způsoby pohybu. Totéž platí i o vzdělání.“

Ohlédnutí za právě končícím rokem 2016 tuto čtyřletou prioritu potvrzuje

V budově základní školy na ul. Masarykova bylo zrekonstruováno sociální zařízení. Celkové náklady činily cca 3 miliony korun. Budova mateřské školky se dočkala kompletní výměny a zateplení střechy v hodnotě jednoho milionu korun. Nezůstalo však jenom u investic a oprav.

Obnova knižního fondu v knihovně

Zahájili jsme kompletní výměnu knižního fondu v obecní knihovně. V tomto roce byly zakoupeny nové knihy v celkové hodnotě 70 tis. Kč. A pro příští roky bude výměna knihovního fondu pokračovat v obdobném rozsahu.

Nových knih se dočkaly všechny věkové kategorie a zájmové skupiny čtenářů. Celkem bylo pořízeno 286 nových knih. Největší podíl tvoří beletrie (179 ks) a naučná literatura pro dospělé (48 ks), nezapomnělo se ani na beletrii a naučné knihy určené pro mládež (59 ks).

Kurzy pro dospělé

Součástí Vize vzdělávání je i celoživotní vzdělávání. Již druhým rokem mohou zájemci navštěvovat úspěšný kurz výuky anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé, které organizuje vedení základní školy ve spolupráci s centrem volného času. A připravovány jsou další vzdělávací kurzy a přednášky, jako je vzdělávací program pro práci na počítači pro seniory nebo přednášky zaměřené na finanční gramotnost a jiné.

Park Hlinek

Volnočasovým aktivitám pro všechny věkové skupiny bude sloužit právě dokončující se Park Hlinek. Zde najdou zázemí maminky s malými dětmi, předškoláci, ale i starší děti, včetně rodičů a prarodičů, kteří si budou moci zahrát šachy nebo protáhnout tělo na posilovacích strojích.

Zázemí pro vzdělávání: začínáme stavět

Mezi uvedenými činnostmi jsme se letos také intenzivně věnovali přípravě dalších zásadních investic a programů na podporu vzdělávání v příštích letech.

Zásadní prioritou pro následující dva roky je zvýšení kapacity pro dětí v MŠ o 24 dětí a zahájení výstavby Vzdělávacího centra na místě chátrající budovy prvního stupně ZŠ U Floriánka.

V příštím roce dostane budova MŠ zcela nový plášť, dojde k zateplení celé budovy s novou fasádou. Budova MŠ bude stavebně rozšířena o přístavbu jedné zcela nové třídy.

Největší investicí na podporu zvýšení kvality vzdělávání a vzdělanosti v naší obci bude ale zahájení výstavby Vzdělávacího centra. Vznikne na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 53 a poskytne prostory pro:

  • kompletní výuku prvního stupně ZŠ

  • školní družinu

  • moderní knihovnu

  • základní uměleckou školu

  • víceúčelové sportoviště a zahradní trakt bude využit pro aktivní odpočinek dětí

  • součástí projektu je rovněž školní bazén (určený pro výuku a mimoškolní organizované aktivity).

Není ještě zcela jasné, zda školní bazén zůstane součástí projektu nebo ne. Stále jsou zvažovány dva pohledy na jeho výstavbu: první je ekonomicko – provozní, který má své opodstatnění a říká pozor: „dojde k finanční a provozní zátěži“. Druhý pohled má neméně důležitou váhu. A to v budoucnosti s ohledem na trend rušení škol s malou kapacitou, který říká: „Plnohodnotné základní školství bude zachováno pouze tam, kde nabídne dětem a jejich rodičům to nejlepší v regionu. Konkurence a kvalita vzdělávání se bude neustále zvyšovat.“

Rozhodování bude těžké! Je třeba zvážit, zda dostane přednost provozní finanční úspora nebo zkvalitnění podmínek pro pohybovou výchovu mladé generace a zvýšení atraktivnosti školy, její naplnění a zachování.

Právě uplynulý rok se tak dá nazvat jako rok věnovaný školství a vzdělanosti

Zastupitelstvo obce rozhodlo o realizaci této největší investiční akce v následujících dvou až třech letech. Vzdělávací centrum bude realizováno ve dvou etapách, v celkové hodnotě cca 60 – 65 milionů korun. Financování je zajištěno jednak z vlastních zdrojů s pomocí dlouhodobého úvěru, a druhá etapa bude částečně financována z dotačních titulů.

Závěrem

Rozhodnutí o zahájení výstavby Vzdělávacího centra předcházela dlouhá a naprosto otevřená debata a zvažování všech budoucích přínosů a možných rizik. Konečné ANO je prokazatelně opřeno o dlouhodobé koncepční a finanční řízení obce ve všech oblastech. Díky tomuto řízení bude obec v roce 2017 disponovat cca 15 – 17 miliony korun, které jsou základem pro zahájení výstavby. Každý následující rok pak bude z rozpočtů obce vyčleněna částka pro financování projektu ve výši 4 – 6 milionů korun po dobu cca 7 – 8 let.

Projekt Vzdělávacího centra a dlouhodobá Vize vzdělávání stojí za realizaci. Je třeba myslet dopředu a včas zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání dětí i dospělých, v neposlední řadě i pro učitele. Ve Vranovicích si zasloužíme moderní vzdělávací prostředí pro „naše nejmladší“. Jsou naší perspektivou pro mnoho následujících let.

Závěrem si dovolím, Vám všem, popřát klidné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a do roku 2017 hodně zdraví, plno sil a radosti. Zapomeňme na ty negativní zprávy a ve své paměti si zachovejme pouze to, co nám v r.oce 2016 udělalo radost. Hledejme okolo sebe optimismus a „dobrou náladu“ i v roce nastávajícím.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta