Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

doba dovolených je u konce a stavební stroje v naší obci zase zvýšily frekvenci.
Výstavba bytového domu v Dolinách pokračovala i v letních měsících. Nově byly zahájeny práce v Parku Hlinek, v nádražní uličce, a zahájeny budou práce v ulici Sadová, kde dojde k vybudování nového chodníku.

Hlinek mění podobu
Hlinek ve Vranovicích je pojmem. Pro každou generaci však úplně jiným. Lokalita Hlinek získala svůj název podle místa, kde se původně těžila hlína na stavbu domů a rozlohu měla, dle dochovaných podkladů, cca 200 x 250 metrů. V sedmdesátých letch minulého století se Hlinku ujal vranovický Svazarm, který začal s úpravou terénu, a od roku 1963 se zde konaly motocyklové závody zvané „Vranovický Hlinek“. Později se zde konalo několik závodů motokár. Další generace znala Hlinek jako největší „kopec“ v okolí Vranovic, kam se chodilo v zimních měsících hlavně lyžovat a sáňkovat. V devadesátých letech minulého století začalo docházet k „divokému“ a nekoordinovanému zavážení Hlinku. Toto období skončilo v roce 1994, kdy došlo ke kompletní rekultivaci skládky. Od té doby je lokalita využívána k různým volnočasovým činnostem, či aktivitám. Od původního sáňkování (kdy ještě býval i ve Vranovicích sníh), přes různé bojové hry až po pořádání oblíbeného Dne dětí.
A současnost? V těchto dnech jsou již v plném proudu zemní a stavební práce. Klidná lokalita naváže na současné využití a bude sloužit pro aktivní odpočinek nejen dětí, ale i jejich starších sourozenců a rodičů. Veřejnosti bude sloužit velký altán s ohništěm, vznikne prostor pro míčové hry a pro nejmenší bude vybudováno velké pískoviště s několika herními prvky. Součástí Parku Hlinek budou i fitness sestavy, které jistě využijí všechny generace. A pro rodiče, kteří zde budou trávit volný čas se svými nejmenšími, bude připravena obrovská šachovnice pro královskou hru v šachy.
Park projde terénními úpravai včetně sadovnických úprav, budou vybudovány zpevněné plochy, bude vybaven kompletním mobiliářem (lavičky, stojany na kola atd.).
Často se setkávám se zcela opačnými názory. Jedni zarputile tvrdí: Na co další a další hřiště pro děti? Druzí poukazují na to, že rodiče s dětmi nemají kam jít.
Vedení obce se snaží najít rovnováhu i v těchto naprosto odlišných názorech. Park Hlinek je v bezprostřední blízkosti nové vzniklých ulic U Hlinku, Doliny Nad Dolinami, výstavby rodinných domků na ul. Ivaňská, kde v současné době žije více než šedesát dětí ve věku do deseti let.

Nádražní ulička – strašidelná zeď je minulostí
Jak je možné dohledat historii Hlinku, tak se mi nepodařilo dohledat historii vzniku, nyní již bývalé, zdi v nádražní uličce. A je to tak asi správně. K historii, která naší obci nedělala žádnou radost, se nikdo nehlásí. Postupně tak dochází k celkové úpravě ploch okolo bytového domu na ul. Nádražní 183. V jarních měsících došlo k vybudování přístřešku a rekultivaci dvorního traktu. Po přestěhování nářadí a dalších věcí z původních kůlen do nových přístřešků došlo k jejich demolici.
Následovat bude nový chodník v nádražní uličce a oplocení dvorního traktu. V jarních měsících dojde k rekultivaci nově vzniklé plochy před bytovým domem. Obec se tak zbavila posledního místa, které nám dělalo ostudu. Dojde k vybudování nového chodníku, který zpříjemní každodenní cestu mnoha spoluobčanům na vlak, do obchodů, na poštu atd. V blízkosti nádraží ČD vznikne parková úprava s lavičkami a prostor pro odpočinek.
Celkové stavební úpravy přijdou obec na více než milion korun. Škoda, že celý tento projekt nemohl být uskutečněn již před více než dvěma lety! Financovat ho měla Jednota COOP Mikulov, včetně nové prodejny. Je jenom škoda. že se to nepodařilo, za ušetřené peníze se mohly opravit jiné chodndíky či komunikace!

Ulice Sadová bude mít nový chodník
Současně s novým chodníkem v nádražní uličce dojde k vybudování a úpravě chodníku v ul. Sadová.
Budováním a opravou změných chodníků dochází k potřebnému zlepšení propojení nově budovaných rodinných domků v západní částu obce se středem obce a ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a dětí.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta