Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

často se v médiích, při odborných seminářích, ale i při obyčejné debatě občanů, setkávám s názorem, že venkov je odsouzen k postupnému úpadku a vymírání. Vždy s tímto názorem hlasitě nesouhlasím. Opak je pravdou a naše obec je tomu příkladem.

Za posledních 25 let stoupl počet obyvatel v naší obci o 354

A jak se daří skloubit výhody venkova s vysokými nároky na moderní požadavky bydlení v naší obci: Odpovědí snad může být demografický vývoj obyvatel za posledních 25 let:

Rok: 1991 2001 2010 2015
Počet obyvatel: 1879 1929 2050 2233

Při pohledu na uvedený vývoj obyvatel by se chtělo říci, že obec mládne. Není tomu tak. I přes to, že přibývá mladých rodin, tak i průměrný věk se neustále zvyšuje:

Rok: 2000 2005 2010 2015
Průměrný věk: 33,37 36,31 38,94 39,96

Pro úplnost doplním podrobnější statistiku za posledních 5 let:

Rok: 2012 2013 2014 2015
Počet přihlášených občanů: 58 88 84 83
Počet odhlášených občanů: 39 34 47 54
Počet narození: 15 24 31 20
Počet úmrtí: 17 21 20 13

Vranovice jsou dobré místo pro život

V uvedených číslech se najde mnoho otázek a mnoho odpovědí. Proč obec stárne, když přibývá mladých rodin a narozených dětí? Je nárůst obyvatel za 25 let o 354 dobře nebo špatně? Než si každý najde tu svoji správnou odpověď, tak je třeba uvést ještě jeden údaj: v roce 1961 bylo v naší obci 2020 obyvatel. Nárůst obyvatel v naší obci za půl století je 213 obyvatel.

Odpovědi na všechny položené otázky se dají hledat ve srovnání úrovně bydlení nyní a počátkem devadesátých let minulého století.

Malé připomenutí počátku devadesátých let: nebyla kanalizace, nebyl plyn, nebyla elektrifikace obce, chodníky a komunikace se neopravovaly dvacet let. A podmínky pro novou rodinnou zástavbu?

Venkov není určen k postupnému vymírání a Vranovice jsou toho příkladem

Mění se způsob života ve městech i v obcích. Rozvoj technologií, celosvětová globalizace, rozvoj služeb, to vše mění nároky na bydlení. Životy nás všech, ať chceme či nechceme, se stále více stávají konzumními, stále častěji nás obklopují všude přítomné nástrahy chytrých telefonů, internetu, nákupních center atd. A dá se v této zrychlené době žít plnohodnotný život na venkově? Dá. A může být v mnohem kvalitnější než ve městech.

Není to však samozřejmost. Předpokladem je, že  vedení obce je schopno zajistit kvalitní podmínky pro bydlení, které jsou srovnatelné s podmínkami ve městech. Obec musí být schopna zajistit možnost kvalitního předškolního vzdělávání – dostatečnou kapacitu v MŠ a v ní kvalitní výchovu výchovu dětí. Druhým nesporným předpokladem je zajištění kvalitního úplného základního vzdělání, s předpokladem uplatnění žáků ZŠ v dalším vzdělávání. Absolvent ZŠ musí být připraven pro život nejen po stránce znalostí, ale i zručnosti. Další nesporný předpoklad je zajištění kvalitní lékařské služby, sociální služby a v neposlední řadě dobré dopravní dostupnosti.

Jestliže se podaří zajistit srovnatelný standard očekávaného kvalitního bydlení pro občany na venkově, tak teprve potom může venkov nabídnout své výhody oproti městu. Venkov je opakem městské anonymity, za kterou se vždy schová městský alibismus. Venkov nabízí vyšší kvalitu „zdravého, ekologického“ života. Venkov přirozeně nabízí větší vztah k přírodě, k zeleni, k zahradničení a dalším manuálním zálibám.

Venkov nebude mít nikdy divadelní scénu, multikina, zábavné parky, hotely a restaurace s drahými wellness a podobně.

Venkov musí nabízet své přednosti, kvalitní spolkový život, regionální odlišnosti, mimoškolní aktivitu a další.

Venkov není určen k záhubě. Venkov musí nabízet srovnatelnou alternativu k životu ve městech. Uvedená čísla jsou důkazem, že ve Vranovicích se nám to dlouhodobě daří.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta