Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

vstupujeme do nového roku, proto si dovolím ještě jednou Vám všem popřát v roce 2016 mnoho úspěchů a vše dobré.

A co nás čeká společně v naší obci? Pro ty, kteří jsou pravidelnými čtenáři zpravodaje a webových stránek obce a dlouhodobě sledují činnost vedení obce, to nebude žádné překvapení. Plán investic a oprav pro letošní rok vychází ze stanovených dlouhodobých priorit do r. 2018.

Prioritou zůstává školství

V prvních dnech letošního roku byla zahájena rekonstrukce sociálních zařízení v budově základní školy. V rámci této rekonstrukce bude vybudováno zcela nové sociální zařízení v celé budově. Celkové náklady budou více než 3 mil. Kč a práce by měly být dokončeny do 30. 3. 2016.

Nového kabátu se dočká budova mateřské školky. Zde je plánováno zateplení celé budovy i s novou střechou a venkovní fasádou.

Nezapomnělo se ani na dlouhodobě největší investici do vzdělání v naší obci – vzdělávací centrum – na místě současné budovy U Floriánka. Investice je připravena po stránce technické – je připravena projektová dokumentace, vydáno stavební povolební, odstraněna byla stodola ve dvorním traktu. Letošní rok je věnován přípravám toho nejdůležitějšího – finančního zajištění celé investice.

Bytový dům Doliny

V prvních dnech tohoto roku byla rovněž zahájena dlouho připravovaná výstavba bytového domu Doliny. Projekt přinese pro naši obec dlouhodobě poptávané bytové bydlení. A to byty jednak startovací pro mladé (1 + kk, 59 m²), byty střední velikosti (69 m²), tak i byty pro klienty, kteří dávají přednost kvalitnímu dlouhodobému bydlení v bytu (2 + kk, 92 m²) před bydlením v rodinném domě. Úspěšné dokončení tohoto developerského projektu přinese nejen zvýšení nabídky kvalitního bydlení v naší obci, ale současně se stane finančním zdrojem pro financování výstavby vzdělávacího centra.

Doprava, komunikace a chodníky

Jen co se s námi rozloučí zimní počasí, tak bude zahájena dlouho očekávaná investice do lokality Kopečky. Budou vybudovány nové chodníky a parkovací místa, dojde k celkové rekonstrukci komunikace a bude zde vybudováno nové veřejné osvětlení. Stavba je kompletně připravena, je již vybrán zhotovitel a je s ním již podepsána smlouva. Stavba bude zahájena ihned poté, co to dovolí počasí. Ukončení prací je plánováno do konce června letošního roku.

Kompletní opravy se dočká rovněž chodník v ulici Sadová.

Již koncem měsíce února bude zahájena dlouho očekávaná oprava uličky z ul. Pouzdřanská k nádraží ČD a úprava celého okolí bytového domu č.p. 183.

Projekčně se připravuje významná investice do zvýšené bezpečnosti, zejména chodců, při propojení západní části obce s centrem obce přes koleje ČD. Dojde jednak k úpravě stávajícího přechodu na ul. Přibická, který bude technicky přizpůsoben i pro cyklisty. Projekčně je rovněž připravována úprava podchodu v zastávce ČD a jeho nové vyústění a zpřístupnění do nové bytové zástavby v Dolinách.

Nezapomene se ani na ty nejmenší

V druhé polovině letošního roku bude kompletně revitalizována lokalita Hlinek. Bude zde vybudován dlouhodobě plánovaný park s mnoha hracími prvky jak pro děti předškolního věku, tak i pro starší. V parku budou zachovány skupiny borovic, dubů i solitérní stromy. Celá plocha bude doplněna mlatovými chodníky, lavičkami, stojany na kola atd. Budou zde vymezeny plochy pro sport i pro aktivní odpočinek.

Zmíněné investice budou doplněny (tak jako každý rok) každodenní mravenčí prací, spočívající v pečlivém a soustavném úklidu a údržbě veřejných ploch. Věřím, že na konci právě začínajícího roku si budeme moci říci, že se v naší obci zase podařilo ujít kus cesty ke zkvalitnění klidného a spokojeného bydlení.

Ing. Jan Hellikar, Váš starosta