Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážáení spoluobčané,

většinou Vás na tomto místě seznamuji s tím, co se nám v obci podařilo, co se připravuje do dalšího období, případně s tím, co nás v obci nejvíc trápí. Tentokrát udělám výjimkou, a to výjimku příjemnou.

V polovině měsíce května rada obce udělila Motivační dotaci za rok 2015, jednalo se tak již o třetí ročník udělování Motivační odměny.

Při stanovování pravidel Motivační odměny nás vedla snaha motivovat zájmová uskupení, organizace, ale i jednotlivce, působící v obci Vranovice, k aktivní a samostatné činnosti, vedoucí k rozvoji obecně prospěšné aktivity a šíření tak dobrého jména obce Vranovice. Cílem je, abychom našim spoluobčanům pomohli potlačit přílišnou skromnost a naopak, abychom společně dokázali ocenit naše úspěšné občany nebo jen naše rodáky, kteří své celospolečenské uznání, či mimořádný úspěch dosáhli již mimo rodnou obec.

Snahou je „ukázat prstem“ na úspěch. Všichni jsme se naučili lhostejnosti ke svému okolí, jsme kritičtí k tomu, co se okolo nás děje. A současně se často řídíme příslovím „úspěch se neodpouští“. Motivační odměna si klade za cíl hledat a vážit si úspěchu svých spoluobčanů.

A jestli se nám to daří? Posuďte sami.

V prvním ročníku byl Motivační dotací oceněn Pavel Pláteník za mimořádné úspěchy, kterých dosáhl ve sportu silového trojboje v roce 2013 a za dlouholetou, příkladnou reprezentaci obce na národních i mezinárodních soutěžích. Pavel Pláteník obsadil 1. místo v r. 2000 na Mistrovství ČR, 3. místo na Mistrovství ČR v r. 2013 a to je pouze nepatrný výčet dosažených úspěchů.

Motivační odměnu za rok 2014 obdržel Jan Rohrer. Odměna byla udělena za jeho dlouholetou práci v Hasičském záchranném sboru ve Vranovicích a za jeho práci s mládeží. Rada obce se dále rozhodla ocenit Čestným uznáním Marka Mazucha, bývalého žáka ZŠ ve Vranovicích a dnes již studenta Biskupského gymnázia v Brně za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy a obce na různých školních vědomostních akcích a olympiádách.

V letošním roce rada obce udělala výjimku. Motivační odměna za rok 2015 nebyla udělena za úspěch, ale za mimořádnou odvahu, za okamžitou pohotovost, za pomoc svému kamarádovi.

Motivační odměna byla udělena Filipu Zedníčkovi a Marku Suchánkovi za pomoc svému kamarádovi, kterému se udělalo špatně a upadl na zem. Filip s Markem kamarádovi poskytli první pomoc, zavolali maminku a zcáhrannou službu.

Rada obce již udělila tři Motivační odměny. každou za zcela jiný, lidsky mimořádný příběh. V prvním roce to bylo za mimořádné sportovní úspěchy. Za úspěch, za kterým se skrývá dlouholetá dřina, odříkání a vnitřní sebekázeň.

Druhý ročník ocenil celoživotní oddanost a zálibu v pomoci druhým. Nelze asi zmínit každý „ostrý“ výjezd místního Hasičského sboru. Za každým výjezdem je však mnoho mravenčí a trpělivé práce, která zajišťuje neustálou připravenost k výjezdu dobrovolného Hasičského sboru.

První dva ročníky měly však jedno společné: úspěch byl vykoupen celoživotní dřinou a vytrvalostí.

Třetí ročník ocenil něco zcela jiného. Ocenil sílu osobnosti, sílu okamžiku. Při pomoci svému kamarádovi není čas přemýšlet, rozhoduje jen a pouze okamžitá reakce, odvaha. A tu v sobě mladí chlapci měli v tu správnou chvíli.

Tři ročníky, pět příběhů, každý zcela jiný a přitom mají všechny jedno společné. Výjimečnost.

A pozitivní výjimečnost stojí za to, aby se o ní vědělo, aby se ocenila. Nebojme se ukázat prstem na ty, kteří si to zaslouží. Je radost ukázat na mimořádné lidské příběhy.

Je v našem okolí mnoho spoluobčanů, kterých si vážíme za jejich „obyčejnou“ poctivost a pracovitost. Važme si toho.

Ing. Jan Helikar, starosta obce