Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

jsou témata, která by se dala opakovat stále dokola, jako přes kopírák. Jedno z těchto témat je i vandalismus a kriminalita v naší obci.

Jistě máme všichni v paměti spoušť, kterou zanechali pachatelé na místním hřbitově v noci z  osumnáctého na devatenáctého října loňského roku. Zdemolovaná čtvrtina místního hřbitova dvanáct dnů před svátkem Památky zesnulých byla výsledkem nepochopitelného chování dvou mladíků pod vlivem alkoholu. Smutek, který tento čin zanechal v nás všech byl nepopsatelný.

Proč se k tomuto hrůznému a naprosto nepochopitelnému činu vracím?

Tak, jako každý rok v letních měsících, dochází ke zvýšení četnosti vandalismu a drobné trestné kriminality. Letos tomu není jinak, naopak.

Došlo k odcizení několika popelnic, několika bicyklů, běžné jsou krádeže železa ze zahrad a další drobná kriminalita. V letošním roce k tomu přibylo pytláctví na řece Svratce. Moravský rybářský svaz MO Vranovice zaznamenal zvýšený počet pytláků, kteří rabují jejich revíry. Jedná se zejména o nelegální lov na Šutrovně. Podle nejčerstvějších informací se pytláci objevili i na Svratce pod splavem.

Došlo i ke dvěma činům, nad kterými opět zůstává rozum stát:

V sobotu 7.9.2013 čekal hrůzný pohled na návštěvníky dětského hřiště u cukrárny. Oblíbené hřiště pro ty nejmenší se stalo útokem smyslu zbavených vandalů, kteří za sebou nechali rozbité hračky a skluzavku poleptanou lidskými výkaly. Co k tomu dodat? Opět se jedná o vandalismus nejhrubšího zrna. Jsou činy, které nelze vůbec pochopit, které nelze nijak omluvit. Kdo může takto nesmyslnou a hloupou spoušť udělat? Jedná se o kombinaci hojně zkonzumovaného alkoholu nebo jiné omamné látky a přízemní inteligence. Jinak si počínání na dětském hřišti nelze vysvětlit, vandalismus tohoto typu je nutné razantně odmítnout. Policie tento čin již šetří.

Vedení obce se vandalismem a drobnou kriminalitou dlouhodobě velice důsledně zabývá. Již v červnu r. 2011 byla zřízena Přestupková komise a bylo v ní řešeno 6 případů. V roce 2012  bylo v přestupkové komisi řešeno celkem 22 případů a v letošním roce k 31.8.2013 bylo nahlášeno celkem 12 případů.
V letošním roce došlo k instalaci jedné bezpečnostní kamery a tří kusů fotopastí. Boj s vandalismem a drobnou kriminalitou nelze vyhrát bez pomoci veřejnosti. Ke svému okolí musíme být všichni na jednu stranu tolerantní, na stranu druhou však velice přísní a důslední. K jakémukoliv druhu vandalismu musíme být nesmiřitelní a ihned ho hlásit Policii ČR nebo na OÚ.

Druhý případ je úplně z jiné kategorie. Na ulici U Floriánka, před rodinným domem č.p. 181 došlo k úmyslnému neodbornému ořezu zdravého, vzrostlého smrku. Zásah byl tak neodborný a tak výrazný, že muselo dojít k následnému odstranění celého stromu. Vedení obce důsledně dbá na to, aby nedocházelo ke kácení stromů, které není důvodné, které není z důvodu špatného zdravotního stavu a které není vyvoláno z důvodu nebezpečí pro kolem jdoucí  chodce, případně nebezpečím způsobení škody na majetku třetích osob. Před každým  vydáním Rozhodnutí o odstranění stromu je provedeno dendrologické posouzení. Vedení obce zná osobu, která úmyslný, neodborný řez provedla, paradoxem je, že se jedná o veřejného ochránce přírody.

Je zcela nepřijatelné a do budoucna nebezpečné vynucovat si tímto způsobem rozhodování obce.
Starosti starosty jsem tentokrát věnoval tématu, které je negativní, někdy i deprimující. V žádném případě však není převažující. Naopak.

Život v naší obci je plný optimismu a naděje. K optimismu a naději patří rovněž činnost místního pana faráře Grzegorze Zycha, který v těchto dnech „slaví“ roční výročí působení v naší farnosti. Za toto krátké období se podařilo farnost otevřít celé veřejnosti. Za nelehkou práci patří panu faráři velké poděkování a úcta.

Váš starosta Ing. Jan Helikar