Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

nemilosrdně se blíží konec dalšího roku, což vždy bývá čas pro rekapitulace a hodnocení. A ne jinak tomu bude v závěru letošního roku. A jaký byl pomalu končící rok 2015?

Každý z Vás, každá rodina a jejich blízcí prožili ten letošní rok podle svých vlastních možností. Pro každého z nás byl jiný.

A jaký byl pro naši obec? Snad můžeme říci, že úspěšný!

Podařilo se zase opravit kus naší dědiny

Jako každý rok se podařilo opravit několik set metrů chodníků. V letošním roce to byly chodníky U Floriánka, Náměstíčko, na ul. Pouzdřanská a v těchto dnech se dokončuje rekonstrukce chodníků na ul. Dlouhá a částečně i na ul. Školní. Opravily se také povrchy silnic – U Floriánka a na Náměstíčku. Vedení obce tak již několik let plynule pokračuje v uvedených opravách. Pro příští rok je připravena kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích míst na Kopečkách. Plánovaný začátek je hned v jarních měsících. K vybudování nového chodníku v r. 2016 dojde i na ul. Sadová.

Zvýšila se dopravní bezpečnost

V centru obce byla významně usměrněna doprava – byla zavedena zóna 30, vybudovaly se zpomalovací pruhy, vyznačily se bezpečné pruhy pro cyklisty a parkovací místa. To vše pomáhá ke zvýšení dopravní bezpečnosti. Zpřísnění dopravního značení však není všelék. Dopravní bezpečnost může být zajištěna pouze za předpokladu, že řidiči budou dopravní značení dodržovat. Respekt k dopravnímu značení, ochota dodržovat stanovená pravidla a ohleduplnost ke svým spoluobčanům jsou nutnými podmínkami pro každého řidiče, aby se zvýšila dopravní bezpečnost.  Zdá se to jako obecné a samozřejmé pravidlo, které není třeba stále opakovat. Každodenní zkušenosti nás však přesvědčují o pravém opaku.

Prioritou je efektivní vzdělávání pro děti i dospělé

Vedení obce vytvořilo Vizi vzdělávání obce Vranovice pro roky 2015 – 2020. Projekt definuje rozšířené vzdělávání pro předškoláky, v němž zejména umožní do MŠ umístit i děti mladší tří let. Dalším cílem je, aby absolvent ZŠ Vranovice byl nejen kvalitně připraven pro další vzdělávání, ale aby byl i řemeslně a zemědělsky zručný a tělesně zdatný. Vycházející žák z vranovické ZŠ musí být zdravě sebevědomý, aby našel své uplatnění a obstál v dalším vzdělávání a v profesním životě.

Vize vzdělávání zahrnuje i program celoživotního vzdělávání pro dospělé. Tento program bude postupně nabízet jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé, besedy zahrnující zdravý životní styl, kurzy rodičovství, finanční gramotnost a další.

V právě končícím roce byla dokončena projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení pro vybudování moderního Vzdělávacího centra U Floriánka. Tím byl udělán první, ale nezbytný, krok pro výstavbu nových prostor určených jednak pro výuku žáků prvního stupně ZŠ, ale také pro organizované volnočasové aktivity. Moderní prostory budou nově sloužit pro základní uměleckou školu, školní družinu, moderní knihovnu, víceúčelové sportoviště a zahradní trakt, který bude využit pro aktivní odpočinek dětí. Nyní je před námi úkol zajistit finanční prostředky pro zahájení výstavby.

Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší

Součástí místní knihovny se stal v letošním roce projekt Půjčování hraček. V knihovně si tak od letošního roku můžete půjčit nejen knihy, ale vybrat si z velkého výběru hraček, stolních her a sportovních potřeb.

Dokázali jsme, že umíme šetřit Vaši kapsu, kapsu celé obce a současně i šetřit životní prostředí

V měsíci září uplynul přesně rok od zahájení projektu třídění odpadu. Výsledky převyšují naše očekávání. Za to, jak jste se zapojili do tohoto projektu, patřaí všem velká poklona a poděkování. Podrobné vyhodnocení projektu třídění odpadu, včetně uvedení veškeré statistiky najdete na webových stránkách obce v sekcích Aktuality a Projekt Třídíme už doma, stejně jako ve

.

Milí spoluobčané, naše obec dokazuje, že venkov není určen k záhubě. Život v naší obci je stejně kvalitní a plnohodnotný jako ve městech. Naopak, život v naší obci nabízí to, co ve městech chybí – klid, čistotu, přírodu, vinohrady…

Pro naši obec byl rok 2015 úspěšný. A Vám všem, vážení spoluobčané, za to patří velké poděkování.

Jelikož se blíží závěr kalendářního roku, využiji této příležitosti k tomu, abych poděkoval zaměstnancům obecního úřadu, radním, zastupitelům, ale zejména potom všem členům jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování nespočetných akcí pro děti, mládež a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní prací přispívají ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.

Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a do roku 2016 hodně zdraví, mnoho osobních a profesních úspěchů.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta