Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

jsou tomu právě dva roky, co byl slavnostně otevřen Dům pro seniory. Stavba a zejména provoz celé budovy prokázaly, jaký má nezpochybnitelný význam. Pro celou naší obec. Ubytování, zdravotní a sociální péči v něm našlo více než 70 nesoběstačných seniorů. Došlo k podstatnému zkvalitnění školního stravování. Jídelna v Domě pro seniory slouží nejen žákům Základní a Mateřské školy Vranovice, ale i veřejnosti. V budově jsou poskytovány další doprovodné služby jako jsou lékárna, kadeřnictví, či masáže.

V domě bylo vybudováno stylové zázemí místního klubu důchodců, své útočiště v něm našel také klub maminek s dětmi. Prostory klubu důchodců i velká moderní jídelna jsou často využívány pro společenské akce, ale i pro soukromé oslavy.

Dílo se podařilo a získalo cenu. Dům pro seniory žije

Přesně dva roky od svého otevření se dům dočkal významného ocenění. Budova byla oceněna v soutěži Stavba roku 2014 cenou Státního fondu rozvoje bydlení. V úterý 12. května 2015 se sešli vyhlašovatelé soutěže, projektanti a dodavatelé stavby, představitelé obce a další hosté k slavnostnímu odhalení plakety. Oceněný byl zejména přínos celé budovy pro život obyvatel a pro rozvoj celé obce.

Posílí další rozvoj lokality i bezpečnost

Dům pro seniory, včetně rekonstrukce parku za ním i na Náměstíčku, se staly dominantním prvkem a současně i základem pro koncepční rozvoj celé naší obce. V současné době dojde k dalším důležitým změnám v této lokalitě, které významně zvýší bezpečnost a usnadní život všem našim spoluobčanům.

Dojde k opravě povrchu silnic a chodníků na ul. U Floriánka, Obchodní, Pouzdřanská a na Náměstíčku. Celá tato zóna bude dopravně označena jako zóna 30 a budou zde vybudovány dopravní retardéry a vyznačena parkovací místa. Postupně je v těchto místech tvořen prostor pro bezpečný pohyb a místo pro setkávání všech obyvatel naší obce. Od těch nejmenších, až po naše seniory.

Posílí také úroveň vzdělávání

V místě bývalé jídelny ZŠ v budově U Floriánka je připravována další významná investice. Jedná se o nově vyprojektovanou budovu vzdělávacího centra. Do něho bude postupně soustředěna školní aktivita pro I. stupeň ZŠ a také veškeré mimoškolní vzdělávací aktivity. Přesněji knihovna, základní umělecká škola, družina, vzdělávací a společenské kroužky a další.

Po vybudování již funkčního sociálního programu má před sebou vedení obce další velký úkol. Jednoznačnou prioritou je nyní posílit možnosti vzdělání a vytvoření nadstandardních podmínek pro předškolní, školní, ale i celoživotní vzdělávání pro dospělé.

Součástí této uskutečňované dlouhodobé vize pro vzdělání je právě i vybudování moderního Vzdělávacího centra obce Vranovice. Zvýší šance budoucího uplatnění žáků i dospělých. Zajistí atraktivitu školního zařízení a tím i jeho zachování.

Dobré místo pro život

Nároky na spokojené bydlení neustále rostou. Současné vedení obce si v tomto ohledu plně uvědomuje konkurenci větších měst z okolí. Aby jim Vranovice byly schopny v kvalitě bydlení konkurovat, musí vybudovat co nejlepší podmínky pro poskytování služeb pro občany. Kvalitní sociální služby a kvalitní vzdělávání se stávají nepostradatelnou službou pro plnohodnotný život. I na venkově. Venkov si udrží své postavení v kvalitě bydlení pouze za předpokladu, že „udrží krok“ s konkurencí.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta