Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Starosta a velitel – vysvětlení k volbám u hasičů

Starosta a velitel – vysvětlení k volbám u hasičů

1276695899

(Text: Marek Augustin)
V našem sboru dobrovolných hasičů zastává v současné době funkci starosty nedávno zvolený Laďa Pokorný. Ve funkci velitele jednotky sboru i nadále působí Jenda „Sklíčko“ Rohrer. Vzhledem k velkému množství dotazů týkajících se změny na pozici starosty sboru dobrovolných hasičů jsme nuceni k tomuto podat krátké vysvětlení.

Většina obyvatel bere dobrovolné hasiče jako celek. Ve skutečnosti jsou však na základě právní úpravy „dobrovolní hasiči“ rozděleni na dvě části. Na „Sbor dobrovolných hasičů“ (tedy SDH) a „jednotku sboru dobrovolných hasičů“ (JSDH). Zjednodušeně řečeno jde o výjezdový-zásahový tým což je skupina hasičů, kteří na základě určité odborné způsobilosti a proškolenosti zashují při nějrůznějších událostech většinou spolu s příslušníky HZS.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zřizována obcí (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany (§ 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

Je tedy možné být členem sboru dobrovolných hasičů, ale není žádnou podmínkou být současně i členem výjezdové jednotky sboru ( například kvůli zdravotním důvodům apod. ). Stejně tak je opačně možné být členem výjezdové jednotky ( mít uzavřenou smlouvu s obcí atd. ) ale není nutné být současně i přímo členem sboru dobrovolných hasičů.