Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Sociální obec Vranovice

Sociální obec Vranovice

Sociální obec Vranovice

Sociální obec Vranovice je název rozsáhlého sociálního projektu, který vznikl v roce 2013 a je určen především seniorům, rodinám s dětmi či postiženým jedincům a rodinám pečující o postižené. V rámci tohoto programu obec zajišťuje komplexní systém služeb, které dotčeným skupinám umožňují důstojný život i přes všechna omezení.

Soběstačným i nesoběstačným seniorům nabízí Dům pro seniory ubytování, asistenční, sociální a do budoucna také zdravotní služby. Dům pro seniory je provozován soukromým subjektem, ale lidé s trvalým bydlištěm ve Vranovicích zde mají zajištěno přednostní právo i garantovanou, pevnou cenu za pobyt.

Pro občany, kteří zůstávají v domácím prostředí, ale potřebují občasnou výpomoc zajišťuje obec po dohodě dovážky obědů nebo léků. V případě potřeby obec zajišťuje také bezplatné sociální poradenství.

A nezapomíná se ani na aktivní společenský život starších spoluobčanů. V Domově pro seniory byl zřízen Klub důchodců, který slouží aktivní klubové činnosti nejen seniorům, ale i maminkám na mateřské dovolené. Na provoz klubu a jejich aktivity obec pravidelně přispívá.

Projekt Podaná ruka je samostatným projektem v programu Sociální obec Vranovice. Spočívá v jednorázové roční podpoře nezletilého jedince, který se kvůli závažným zdravotním nebo mentálním problémům ocitl v tísni není schopen se ani omezeně začlenit do sociálního a vzdělávacího systému.

Od července letošního roku připravila obec pro seniory a zdravotně postižené novou službu, kterou je tzv. SENIOR TAXI. Ten bude vozit občany v rámci katastru obce Vranovice  praktickému lékaři a zpět.

Kvapilová Dana

IMG_20181001_155405 IMG_20180201_103318IMG_20171002_163438