Obec Vranovice > Jsem turista > Památky > Socha svatého Floriána

Socha svatého Floriána

1296639278


Socha svatého Floriána, ochránce před ohněm, byla postavena v roce 1799 na místě dnešního kostela.

Na současné stanoviště, do parčíku před dnešní budovou základní školy 1. stupně, kde stojí mezi čtyřmi lipami, byla přestěhována v roce 1868, aby uvolnila místo právě pro stavbu kostela.

Na obdélníkovém čtyřbokém soklu s nápisem, který je ukončen profilovanou římsou, stojí kamenná socha světce v životní velikosti, oděna v šat římského vojáka.

Přilehlá ulice se nazývá U Floriánka.

ev. č. 1816, socha je ve vlastnictví obce

Slavnostní posvěcení sochy se uskutečnilo v neděli 4. 9. 2011 v 10 hodin dopoledne. Sv. Floriána posvětil farář Josef Malík za přítomnosti starosty obce Jana Helikara a veřejnosti.