Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Snížení nákladů na svoz odpadu a důsledné třídění odpadů se odkládá. Svozová firma HANTÁLY a.s. je proti

Snížení nákladů na svoz odpadu a důsledné třídění odpadů se odkládá. Svozová firma HANTÁLY a.s. je proti

1294754970

Zastupitelstvo obce Vranovice se na svém veřejném zasedání dne 27. 2. 2014 věnovalo otázce, jak postupovat dál v projektu zavedení třídění komunálního odpadu v domácnostech. Nepochopitelnému nátlaku společnosti HANTÁLY a.s. zastupitelstvo nepodlehne a v projektu bude pokračovat.

 

Vedení obce pro rok 2014 připravilo ambiciózní projekt na třídění a svoz komunálního odpadu.

Rada obce tak reaguje na stále rostoucí náklady za uložení a likvidaci komunálního odpadu. V loňském roce byl schválen zákon, který umožňuje obcím zvyšovat poplatky občanům za svoz odpadu až na 1.000,- Kč.

Vranovice se však rozhodly jít opačnou cestou a náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu snižovat.

Cílem projektu je výrazné snížení nákladů obce na svoz a likvidaci komunálního odpadu, vstřícného přístupu obce k životnímu prostředí a v neposlední řadě zainteresovanost občanů na třídění, formou výrazných slev na poplatku za svoz odpadu.

Projektu předcházela důkladná a dlouhodobá analýza možností způsobu třídění, využití tříděného odpadu a způsobu třídění přímo v jednotlivých domácnostech.

Na základě provedené analýzy začala Rada obce činit organizační kroky, které jsou nezbytné pro zahájení projektu tříděného odpadu v naší obci. Jednalo se o následující kroky:

  1.  Vybrat společnost, která bude splňovat podmínky pro zajištění svozu komunálního odpadu, třídění odpadu a evidenci tříděného odpadu.
  2.  Vybrat dodavatele nádob (popelnic) na tříděný odpad. Tyto nádoby budou poskytnuty do jednotlivých domácností.
  3.  Podat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení nádob na třídění odpadu.

Všechny tři kroky jsou postupně realizovány. Dodavatel nádob na třídění byl úspěšně vybrán. Žádost o dotaci byla v daném termínu na SFŽP podána.

Výběrovým řízením na svoz odpadu se podařilo vybrat společnost, která splňuje zadané požadavky na třídění a evidenci tříděného odpadu. Podařilo se zajistit mimořádně příznivou cenu. Ze současných 495,- Kč / na osobu se vysoutěžila cena 346,- Kč, včetně DPH na jednu osobu.

Jedná se o roční úsporu ve výši cca 300.000,- Kč.

 

Soutěže se zúčastnili celkem tři uchazeči:

A.S.A. spol. s r.o.

286,– Kč bez DPH na občana

STKO spol. s r.o

418,– Kč bez DPH na občana

HANTÁLY a.s.

421,25 Kč bez DPH na občana

První dvě společnosti splnily podmínky soutěže. Společnost HANTÁLY a.s. byla ze soutěže vyřazena z důvodu nesplnění kvalifikace – není schopna doložit evidenci tříděného odpadu.

Největším překvapením bylo podání námitek a následně i podání Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele veřejné soutěže na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ze strany společnosti HANTÁLY a. s., která ve výběrovém řízení skončila na posledním místě (s nejvyšší cenovou nabídkou).

 

A jaké jsou důsledky nezvratného kroku společnosti HANTÁLY a.s.?

Tímto nepochopitelným krokem je zabráněno uzavření nové smlouvy na svoz a třídění komunálního odpadu a vypovězení smlouvy stávající.

V praxi to znamená, že se odkládají významné úspory obce, protože uzavření nové smlouvy, a tím i třídění odpadu, je v tuto chvíli obci Vranovice znemožněno.

Jaký skutečný důvod stojí za postupem společnosti HANTÁLY a.s. se lze pouze dohadovat. Jelikož ve výběrovém řízení se umístila až na posledním místě, je zřejmé, že o zakázku v naší obci jí nejde. Nelze přitom opomenout fakt, že akcionáři společnosti HANTÁLY a.s. jsou města a obce. Předsedou představenstva společnosti je místostarosta města Hustopeče. O to víc je takové jednání zarážející. Jednání, jehož důsledkem je zastavení aktivit ve prospěch životního prostředí a znemožnění finančních úspor v rozpočtu obce, následně úspor jednotlivých obyvatel.

 

Nabízí se i několik dalších otázek:

  • Je v zájmu firem na svoz odpadu, které vlastní svojí skládku, aby se v obcích třídil odpad?
  • Ve vedení společnosti HANTÁLY a.s. jsou vysocí představitelé samosprávy (starostové a místostarostové obcí a měst), pro které společnost HANTÁLY a.s. zajišťuje svoz a likvidaci odpadu. Koho hájí zájmy představitelé měst a obcí, kteří jsou současně ve vedení svozové firmy? Hájí zájmy obce nebo firmy, kterou rovněž řídí?

 Jelikož se tato otázka netýká naší obce, nechám hledání odpovědi na těch, kterých se týká.

 Ing. Jan Helikar

starosta Obce Vranovice