Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Slevme ze svého pohodlí a parkujme ohleduplně

Slevme ze svého pohodlí a parkujme ohleduplně

Slevme ze svého pohodlí a parkujme ohleduplně

Velmi kritickou se stává dopravní situace v ulici U Floriánku. Nejen v místě před Domem pro seniory, kde je situace nejvážnější, ale v celé ulici parkují denně desítky aut v obou směrech. Tím jednak znesnadňují průjezd ulicí ostatním účastníkům silničního provozu, ale především brání ve výjezdu automobilům z protilehlých nemovitostí. Vyhláška o pozemních komunikacích takové jednání zakazuje. Ale zejména, takové chování nezodpovědných řidičů omezuje a znevýhodňuje spoluobčany, kteří v této ulici žijí.
Apelujeme proto na všechny, kteří nechávají svůj automobil, byť jen na krátkou chvíli, zaparkovaný v kterémkoliv směru před domem pro seniory, ale i na ostatních místech ulice a brání tím ve výjezdu ostatním, aby se takového jednání zdrželi a k parkování využili některé z přilehlých parkovišť či míst k tomu vyhrazených, případně tam, kde nikoho nebudou omezovat. Chovejme se k sobě navzájem ohleduplně a s respektem pro příjemnější život všech občanů v naší obci.

(kva)