Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2012 > Škola žila 100letými oslavami

Škola žila 100letými oslavami

skola100let

(Text: Oldřich Vybíral, Foto: Dagmar Humpolíková)

Celý víkend 25. – 27. května 2012 žila škola svými oslavami. Od pátečního podvečera, kdy se setkali bývalí učitelé a učitelky školy se svými žáky i současnými učiteli.

Pátek
Celkem třináct pedagogů a tři bývalí žáci vzpomínali své kolegy, učitele i historky z provozu školy. Přál bych všem současným žáků vyslechnout jejich vyprávění. Do budoucna jsem se domluvili, že podobné setkání uskutečníme minimálně jedenkrát do roka.
Dalším dychtivě očekávaným programem bylo divadelní představení Dívčí válka, zahrané žáky devátých tříd. Zaplněný sál U Fialů aplaudoval i během představení.
Velkým tajemnem byla opředena noční prohlídka školy. Probíhala od 22 do cca 24 hodin  a zúčastnilo se jí, k našemu příjemnému překvapení, kolem 150 lidí, kteří museli být rozděleni do tří skupin, kterých se ujali průvodci z řad učitelů a žáků.
Pravou noční atmosféru ve škole potom zažila asi 25 žáků, kteří pomáhali s přípravou a v průběhu oslav. Společné přespávání v tělocvičně mělo určitě své kouzlo.

Sobota
Sobota ráno už byla ve znamení posledních doladění. V 10 hodin byly oslavy slavnostně zahájeny za přítomnosti vedení obce, učitelů školy i početných občanů.
Od půl jedenácté až do páté hodiny odpolední žila škola dílnami, provázení, obdivování historických fotografií, dobových artefaktů i současných výtvorů žáků školy. Mnozí si pochvalovali možnost vyzkoušet si své znalosti, dovednosti. Výstavy byly ve všech třídách školy a každý si našel to své. Od výtvarné výchovy až po zeměpis. Celá jedna učebna byla věnována panu Janu Drápalovi a jeho turistickému kroužku. Celkovou návštěvnost v sobotu odhadujeme na 300  návštěvníků. Každá dílna či aktivita byla navštívena minimálně 20 diváky či přímými účastníky.
S poledním vyzváněním zvonů začala slavnostní část na obecním úřadě. Ocenění dlouholetých pedagogů školy. Přítomni byli i 4 ředitelé školy, kteří vedli školu od 70. let až do současnosti.
Od páté hodiny odpolední škola postupně utichala. Poslední návštěvní opustil její brány krátce před půl šestou.

Neděle
Po nedělní mši svaté požehnal škole i přítomným místní farář P. Josef Malík. Obřadu se zúčastnilo asi 60 místních občanů. Škola byla požehnána téměř přesně na den 100 let od posvěcení, které se uskutečnilo v neděli 19. 5. 1912.

Ve škole jsou stále k dispozici hrníčky s logem 100 let školy a Almanach školy 2012. Obojí do vyprodání zásob.

Všechny fotografie z oslav najdete na rajce.net