Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Škola žije i o prázdninách. Výstavba nových tříd je v plném proudu.

Škola žije i o prázdninách. Výstavba nových tříd je v plném proudu.

20220801 085836

S posledním zvoněním ruch v budově základní školy na Masarykové ulici neutichl. Jen školní halas vystřídal hřmot sbíječek a stavebních strojů. V posledním červnovém týdnu začala plánovaná výstavba třech nových tříd v nástavbovém patře na budově školy. Do dnešního dne byly zpevněny stávající stropy ve druhém nadzemním podlaží a probíhá příprava pokládky podlah v nových třídách. Ve výstavbě je také nová střecha.
„Cílem výstavby je rozšíření počtu míst ve škole, snížení počtu žáků ve třídách, zkvalitnění výuky, umožnění zpětné vazby a individualizace výuky. Po dokončení výstavby bude mít každý školní ročník k dispozici dvě třídy“, uvedl starosta Jan Helikar

Předání stavby je plánováno na březen příštího roku. Předpokládaná výše investice je 17 milionů korun.
V souvislosti se stavební činností na budově základní školy a rekonstrukcí bývalé knihovny si dovolujeme požádat občany o zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích v blízkosti obou staveb a toleranci zhoršených podmínek průchodu výše uvedenými lokalitami.

Kvapilová Dana