Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Škola vyhodnotila dotazníky od rodičů

Škola vyhodnotila dotazníky od rodičů

skola 2014 – kopie

U těch převládá spokojenost.

V měsíci září byli osloveni rodiče 2.-9.ročníku s dotazníkem.

Graf znázorňuje odpovědi respondentů na otázky:

  1. Jste spokojeni s informovaností ze strany školy?
  2. Jste spokojeni s množstvím mimoškolních činností, které škola nabízí?
  3. Jste spokojeni s množstvím akcí, které škola pořádá?
  4. Byli byste ochotni se sami ujmout činností s dětmi?
  5. Byli byste ochotni se účastnit brigády, zajistit nějaké vybavení nebo školu finančně podpořit?

Dotazníky byli anonymní, rodiče, kteří chtějí aktivně se školou spolupracovat napsali na sebe kontakt.

Škola celkem:

graf_dotaznik_2014

Závěry:

Dotazník odevzdalo celkem 153 respondentů, tj.asi 74% z celkového počtu.

Z tohoto počtu 96% je spokojeno s informovaností ze strany školy, 4% s informovaností spokojeno není, nebo se nevyjádřilo.

87% rodičů je spokojeno s množstvím mimoškolních činností, 13% není s tímto spokojeno, nebo se nevyjádřilo.

92% rodičů je spokojeno s množstvím akcí školy, 8% spokojeno není, nebo se nevyjádřilo.

86% rodičů nechce není ochotno nebo nemůže se ujmout práce s dětmi, ochotno je 22% rodičů.

74% rodičů není ochotno nebo nemůže se účastnit brigád školy nebo ji finančně podpořit, 26% rodičů je v tomto ochotných

Značná část rodičů je se službami, které škola nabízí spokojena. Připomínky byly ojedinělé a týkaly se:

  • činnosti ŠD
  • množství, ceny a výběru kroužků
  • množství akcí letošní 9.A
  • informovanosti rodičů(zvážení možnosti informací přes mobil, informace ohledně závažných prohřešků)

Škola se bude připomínkami zabývat.

Škole se podařilo získat 15 rodičů ochotných škole pomoci při práci s dětmi a 40 rodičů, kteří jsou ochotni pomoci prací či finančně. Za vyplnění všem děkujeme.

Mgr.Hana Pokorná,

ředitelka školy