Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Škola ve Vranovicích spolupracuje s Masarykovou univerzitou

Škola ve Vranovicích spolupracuje s Masarykovou univerzitou

skola 2014 – kopie

Dne 10.11.2014 podepsala ředitelka školy Mgr. Hana Pokorná dohodu s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, zastoupenou děkanem fakulty doc. RNDr. Josefem Trnou, CSc., o odborné praxi studentů.

Škola se tak stane místem, kde budou ověřovány, upevňovány a prohlubovány teoretické vědomosti a praktické dovednosti studentů v navazujícím magisterském studiu Pedagogické fakulty.

Dohoda je sepsána do října 2018.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka ZŠ