Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Rozpočet obce podpoří školství a vzdělávání. Přibudou nové byty

Rozpočet obce podpoří školství a vzdělávání. Přibudou nové byty

Informace nahl obr

Zastupitelé obce na svém pravidelném zasedání, které se uskutečnilo 17. prosince, schválili rozpočet obce na příští rok, plán investic a oprav na roky 2016 – 2017 a rozpočtový výhled na období let 2017-2018.

Letošní rok završí obec s významným přebytkem
Přestože není kalendářní rok ještě u konce, stávající výsledky hospodaření obce za uplynulých jedenáct měsíců napovídají, že letošní rok bude zakončen úspěšně. Odhaduje se přebytek ve výši téměř 7 miliónů korun. Celkové příjmy za letošní rok dosáhnou více jak 31 miliónů korun a výdaje budou okolo 24 miliónů korun.

Podpora školství a vzdělávání a bytové výstavbě
Do roku 2016 jde obec s plány na podporu školství a vzdělávání a bytové výstavby. Počítá se s výstavbou bytového domu v Dolinách a stranou nezůstávají ani opravy komunikací a projektová příprava významných investic do dalších let,“ prozradil plány na příští rok starosta obce Ing. Jan Helikar. „Už v lednu bude zahájena rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole za více jak 3 miliony korun a je připraveno zateplení mateřské školy za 2 miliony korun“, upřesnil nejbližší akce starosta.
Uvedeným záměrům odpovídají i plánované výdaje a rozpočet bude podpořen již v příštím roce příjmy z prodeje bytů v bytovém domě. V konečném důsledku pak přinese bytový dům odhadem 10 miliónů korun, které poslouží při stavbě vzdělávacího centra.
To potvrzuje i schválený rozpočtový výhled pro rok 2017, který počítá s volnými finančními prostředky ve výši 21 miliónů korun, což je zhruba o 10 miliónů korun více, než tomu bylo v minulých letech.

Stranou nezůstávají opravy komunikací ani projektová příprava nových investic
Občané na ulici Kopečky se v příštím roce dočkají dlouho očekávaných oprav komunikace, vybudování nových chodníků, parkovacích míst a osvětlení. Novou tvář dostane také ulička, spojující ulice Pouzdřanská s železniční stanicí Českých drah.
Už dnes se pracuje na projektech a studiích významných investic pro další období. V současné době se připravují projekty na bezpečné propojení západní části obce (ul. Přibická, Polní, Nad Dolinami, Doliny, Sadová, U Hájku , U Hlinku a Ivaňská) s centrem obce. Na ul. Přibická se přechod rozšíří i pro cyklisty a na nádraží ČD dojde k bezpečnému podchodu pro západní část obce.

Spravedlivější odměny i motivace za třídění odpadu
Zatímco v jiných obcích a městech poplatky za třídění odpadu pro občany většinou rostou, vedení obce usiluje o co nejefektivnější fungování systému a motivaci občanů k třídění odpadů a cenu za svoz a likvidaci odpadu pro občany nezvyšuje. Výsledky za uplynulý rok od třídění jsou povzbudivé. Tříděním se pozitivně změnil poměr tříděného plastového a biologického odpadu na celkovém odpadu. S cílem zachovat spravedlivější výsledky i odměny schválilo zastupitelstvo tzv. koeficienty odpadu, kterými se tříděný odpad přepočítává. Koeficient 0,5 u bioodpadu snižuje jeho váhu na polovinu a koeficient 1,75 zvyšuje váhu plastu o 75 procent. Poplatky za svoz a likvidaci odpadu ani podmínky motivace se jinak nemění.

(hor)