Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Rada ocenila své občany za reprezentaci obce

Rada ocenila své občany za reprezentaci obce

Foto Motivacni dotace 1

Již podeváté ocenila Rada obce Vranovice své občany, kteří se v uplynulém roce svými aktivitami a činností zasloužili o reprezentaci a šíření dobrého jména obce Vranovice v různých oblastech společenského života – kulturního, sportovního, pedagogického, nebo v jiných prospěšných aktivitách.
V letošním roce rada obce rozhodla, že za rok 2022 bude mimořádná dotace udělena paní Miroslavě Horákové a panu Petru Procházkovi. Paní Miroslava Horáková dosáhla v roce 2022 mimořádných úspěšných výsledků v silovém trojboji, a to nejen na poli národních, ale i mezinárodních soutěžích. Druhým oceněným se stal pan Petr Procházka, který se obětavě podílí na dovozu humanitární pomoci pro farnost Chust na západní Ukrajině a aktivně přispívá ke zmírnění následků vnitřní uprchlické krize v této zemi. Jeho obětavá práce má mimořádný význam na životy lidí v zemi postižené válečným konfliktem.
Dále Rada obce rozhodla ocenit za celoživotní práci pro Vranovice, paní MUDr. Yvonu Musilovou, která více jak 40 let pracovala jako zubní lékařka ve Vranovicích, paní Gabrielu Vinickou za dlouholetou činnost v oblasti kultury ve Vranovicích a paní Mgr. Pavlu Pantákovou za dlouholetou práci v oblasti hudební výchovy dětí a činnost v oblasti kultury.
Slavnostní vyhodnocení a předání motivační dotace se odehrálo v pondělí 15. května ve velké obřadní síni obecního úřadu, kde ocenění převzali odměny, kytice a poděkování z rukou starostky obce Šárky Novotné a místostarosty obce Romana Svory. Slavnostní události přihlíželi členové rady obce, rodinní příslušníci oceněných, zástupci obecních spolků a organizací a hosté. Slavnostní večer byl zakončen pohoštěním a společnou diskuzí.

Kvapilová Dana

20230515 180458
Oceněné v rámci motivační dotace
20230515 180500
Jedni z oceněných
Foto motivacni dotace 2
Motivační dotace
Foto motivacni dotace 5
Foto motivacni dotace 5