Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Projekt třídění předčil očekávání. Bilancujeme po 1. roce

Projekt třídění předčil očekávání. Bilancujeme po 1. roce

trideni logo

Statisícové úspory v obecní pokladně, na skládkách o 220 tun odpadků méně a roční poplatek obyvatel jen 250 korun za osobu a rok. To je sen mnoha obcí a měst. Realitu si už užíváme ve Vranovicích. Unikátní projekt třídění odpadu jsme spustili před více než rokem a můžeme bilancovat. Projekt předčil všechna očekávání a je inspirací pro další města a obce, které si do Vranovic jezdí pro radu.

Obyvatelé třídí odpad přímo doma a to díky zapůjčeným nádobám od obce. První rok provozu uspořil nejen statisícové částky v obecním rozpočtu, ale díky tomu také v jednotlivých domácnostech. Obec totiž poskytuje slevy na poplatcích těm, kteří třídí nejvíce. Ti nejpilnější tak zaplatí pouhých 250 korun za osobu a rok. Vranovičtí třídí natolik, že za uplynulý rok ulehčili životnímu prostředí o více než 220 tun komunálního odpadu, který by jinak skončil na skládkách.

 


 

První kalendářní rok třídění odpadu Vranovice

předčil veškerá očekávání

trideni_logo 194x194

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Projekt byl zahájen 1. 9. 2014

Rok 2015 byl prvním rokem, kdy se výsledky projektu „Třídíme už doma, za přírodu, peněženku, pro sebe“, projevily v celém kalendářním roce. Cílem projektu je výrazné snížení objemu komunálního odpadu s ohledem na životní prostředí, ale také snížení nákladů na svoz odpadu pro obec i její občany.

Výsledky předčily veškerá optimistická očekávání
Roční objem komunálního odpadu klesl o 222,5 tuny, tj. snížení o 38%.
Náklady na svoz odpadu klesly o 316.231,- Kč.
Výnosy za třídění od společnosti EKO-KOM vzrostly o 67.558,- Kč.

Výrazně šetří i domácnosti, které třídí
Během prvních tří měsíců od zahájení, k 31.12.2015, se do projektu zapojilo 658 domácností, tj. více než 75,8 % z celkového počtu domácností v obci. Na slevy za třídění dosáhlo v roce 2015 celkem 212 domácností, což je 623 osob. Ušetřily na poplatcích za svoz odpadu a místo plné výše 450,- Kč na osobu a rok zaplatily o 100 nebo 200 korun méně. Podle vytříděného objemu. Za 35% tříděného objemu získali obyvatelé slevu 100 korun a za 55 a více procent 200 korun.

Slevy jednotlivě:
Sleva na poplatku za svoz odpadu ve výši 100,- Kč na jednoho občana byla pro rok 2015
poskytnuta 162 rodinám, tj. 487 osobám. Sleva ve výši 200,-Kč na jednoho občana byla poskytnuta 50 rodinám, tj. 136 osobám.

Stále je co zlepšovat
Výsledky třídění za rok 2015 mají už věrohodnou vypovídací schopnost. Ukazují, že k určitému zvýhodnění docházelo u těch občanů, kteří likvidují biodopad do popelnic. Tím jsou ale znevýhodnění ti, kteří mají svůj vlastní kompost a biodpad likvidují na svých zahradách. Docházelo také k znevýhodnění rodin, které poctivě třídí plast.
Z tohoto důvodu došlo u poplatků za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2016 u těchto komodit k zavedení koeficientů. Váha vytříděného bioodpadu byla vynásobena koeficientem 0,5 a váha vytříděného plastu byla zvýšena koeficientem 1,75.
Po uvedených úpravách dosáhlo pro rok 2016 na slevy za poplatek ve výši 100,- Kč celkem 560 osob ve 180 rodinných domech a na slevy 200,- Kč 291 osob v 97 rodinných domech.

Výsledky třídění v číslech:

Rok Papír Plast Sklo Bioodpad Komunál
2012 19,5 t 24,1 t 12,9 t 0 t 594,4 t
2013 17,27 t 27,34 t 38,9 t 0 t 597,3 t
2014 26,7 t 28,8 t 38,6 t 17,4 t 494,7 t
2015 41,56 t 36,3 t 46,2 t 81,1 t 371,9 t
Rozdíl 2015 – 12 + 22,06 t + 12,2 t + 33,3 t + 81,1 t – 222,5 t
Náklady v Kč EKO-KOM v Kč poplatky v Kč
2012 971.319,- Kč 147.575,- Kč 925.109,- Kč
2013 1.012.278,- Kč 262.240,- Kč 951.192,- Kč
2014 1.115.387,- Kč 251.859,- Kč 971.746,- Kč
2015 799.156,- Kč 319.417,- Kč 888.524,- Kč
Rozdíl 2015 – 14 – 316.231,- Kč + 67.558,- Kč – 83.222,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předcházíme narůstajícím cenám za odpad
Výsledky potvrzují správnost rozhodnutí o zavedení třídění odpadů a zejména o způsobu třídění. Výrazné snížení objemu komunálního odpadu je důležité zejména v pohledu do budoucnosti. Již nyní dochází totiž k výraznému zvyšování poplatků za likvidaci odpadu, ať už jeho skládkováním či spalováním. Tam, kde systém třídění komunálního odpadu nebyl zaveden, zejména ve městech, tak jsou poplatky za likvidaci komunálního odpadu výrazně vyšší a do budoucna se budou dále zvyšovat.
Lze to ale i naopak.
Výsledky zavedeného třídění odpadu ve Vranovicích dokazují, že vhodným systémem třídění lze zvyšování poplatků nejen zabránit, ale dokonce je i snížit. A přitom se odbourává i ekologická zátěž.

Ve Vranovicích se již dlouhých osm let drží poplatky za odpad na 450 korunách na občana a rok a díky promyšlenému systému třídění dochází ještě k výrazným úsporám. V obecním rozpočtu i v rodinách.

Ing. Jan Helikar
starosta obce Vranovice

8. 6. 2016

007_trideni_skoleni_1_Vranovice_DS