Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Přivítali jsme sedm malých občánků

Přivítali jsme sedm malých občánků

Přivítali jsme sedm malých občánků

V sobotu 19. listopadu jsme slavnostně přivítali mezi občany Vranovic 7 nových malých občánků. Jsou to: Vojtěch Beneš, Michal Čermák, Magdaléna Hegerová, Erik Hofman, Anna Hochmannová, Michal Hrstka a Pavla Kohoutová. V obřadní síni obecního úřadu se této malé slavnosti zúčastnili kromě rodičů také rodinní příslušníci a jejich známí. Za obec přivítali nové občánky místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar a matrikářka Zuzana Škamradová. O program se postarali žáci základní a mateřské školy a děti ze Sborečku pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Pantákové. Na závěr této slavnostní chvíle se zapsali všichni přítomní do Pamětní knihy. V letošním roce jsme takto přivítali už 28 dětí. (hor)

kolaz1w kolaz2w
Foto a koláže: Josef Horníček