Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Příprava rozpočtu finišuje, zimní údržba v obci je zajištěna

Příprava rozpočtu finišuje, zimní údržba v obci je zajištěna

1282890751

Rada obce se na svém posledním jednání v pondělí 9. listopadu zabývala mimo jiné přípravou rozpočtu obce na příští rok, zajištěním zimní údržby v obci a výsledky kontroly České inspekce životního prostředí, týkající se provozu čističky odpadních vod. Rada se dále zabývala hodnocením práce kulturní komise a centra volného času, projednala a schválila zásady pro vydávání a publikování v obecním zpravodaji a jmenovala redakční radu.

Zimní údržba obce je zajištěna

Rada obce odsouhlasila uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací s panem Pavlem Alexou. Sůl a posypový materiál jsou připraveny. Běžná údržba chodníků bude zajištěna vlastními zaměstnanci obce a vlastní technikou. Údržba místních komunikací je zajištěna smluvně. K vyjetí techniky dojde do 30 minut po telefonické výzvě odpovědných zaměstnanců obce. V platnosti zůstává

z minulých let (platný od r. 2012).

Příprava rozpočtu obce na příští rok finišuje

Rada projednala základní principy a parametry pro sestavení rozpočtu obce na rok 2016. Ten bude vycházet ze skutečně dosažených příjmů a výdajů za deset měsíců letošního roku a bude zohledňovat aktualizované plánované příjmy a náklady, včetně plánovaných investic a oprav. Hospodaření obce k 30.10.2015 vykazuje přebytek ve výši cca 6,5 mil Kč. Rozpočtový přebytek zhruba ve stejné výši se předpokládá i ke konci letošního roku. Hospodaření v letošním roce a připravovaný rozpočet na rok 2016, mimo jiné, umožní vlastní investice a opravy ve výši cca 8 – 10 mil Kč. Mezi největší akce v Plánu investic a oprav na r. 2016 budou patřit vybudování chodníků, parkovacích míst a oprava komunikace na Kopečkách, rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově ZŠ, zateplení budovy MŠ, vybudování parku v Hlinku, chodník na ul. Sadová a další.

Termín výstavby bytového domu v Dolinách se posouvá

K zahájení výstavby bytového domu v Dolinách, která měla být započata podle původních předpokladů na začátku září, z důvodu odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení zatím nedošlo. Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž se očekává v polovině měsíce prosince.

Nová redakční rada a zásady pro vydávání obecního zpravodaje

Rada schválila

. Zásady upravují v souladu s tiskovým zákonem základní pravidla týkající se obecních zpravodajů a zahrnují pravidla a technické podmínky ke zveřejňování příspěvků. Zásady budou platit od 1. 12. 2015 a naleznete je na webových stránkách obce. Rada obce jmenovala redakční radu a šéfredaktora zpravodaje. Předsedkyní redakční rady je Dagmar Sedláčková, členy jsou Josef Varmužka – korektor a Josef Horníček – šéfredaktor.