Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Prioritou investičních plánů je školství

Prioritou investičních plánů je školství

Logo Oděvní Společnosti BAKS 1

Investice do školství budou pokračovat i v letošním roce a budou patřit k těm nejvýznamnějším. Vyplývá to z plánu investic a oprav na roky 2022–2023, jak jej schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci minulého roku.
Investice do vzdělání a také sportovních či mimoškolních aktivit budou nejsilnější kapitolou celého plánu. V případě školství se jedná o půdní vestavbu na budově základní školy na ulici Masarykové a opravu krovu stejné budovy. Předpokládaná celková výše investice bude více než 17 mil. Kč. První etapa v hodnotě okolo 10 milionů korun se bude realizovat v letošním roce a celý projekt bude završen v roce následujícím.
„Cílem nástavby je rozšíření počtu tříd základní školy, snížení počtu žáků v jednotlivých třídách a tím zkvalitnění základního vzdělávání v naší obci,“ doplnil starosta Helikar.
V případě sportu a mimoškolních aktivit se jedná o vybudování venkovního sportovního areálu v lokalitě hřiště SK Vranovice a jeho okolí. Tím se rozšíří možnosti využití hřiště potřebám školy a zájmu občanů. V areálu vznikne tenisový kurt, běžecká dráha nebo místo pro vrh koulí, vně přibydou plochy na míčové sporty jako je volejbal, nohejbal či basketbal. Projekt zahrnuje také lezeckou stěnu, workautové hřiště, rampu pro koloběžky či skejty a další. Počítá se i s vybudováním nového parkoviště pro 50 aut. Na tento projekt obec vyčlenila částku okolo 9 milionů korun.
Další investice letošního roku půjdou do modernizace přečerpávací stanice, dále pak do vybudování dešťové kanalizace na ulici Nosislavská, Zahradní a Lipová a nového chodníku i parkoviště se dočká ulice Sokolská.
Obec pamatuje i na zeleň. Jsou vyčleněny finance na následnou povýsadbovou péči založených prvků územního systému ekologické stability – alejí, větrolamů, biokoridorů a biocenter. Dokončena bude i revitalizace Šatavy, a i zde se počítá s financováním následné péče o tuto lokalitu.
Plán investic a oprav na rok 2022 je naplnění čtyřletého Strategického plánu rozvoje pro léta 2019–2022 a dává předpoklad pro pokračování strategického plánování pro další období.
Kvapilová Dana