Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Při vjezdu do Vranovic až 73 % řidičů překračuje rychlost.

Při vjezdu do Vranovic až 73 % řidičů překračuje rychlost.

VranoviceBřeclav ZNAK

Obyvatelé Vranovic žijící v blízkosti silnice II/381, která protíná obec od Pohořelic ve směru na Velké Němčice si opakovaně stěžují na rychlou jízdu a zvýšenou hlučnost vozidel. Až 73 % z nich překračuje přikázanou rychlost, zjistila studie, kterou si nechala obec zpracovat.

Na zmiňované komunikaci bylo v rámci studie provedeno měření a míra překračování nejvyšší povolené rychlosti. V úseku mezi vjezdem do Vranovic ve směru od Pohořelic až po křižovatku ulice Lipové, Sokolské a Růžové, byly rozmístěny tři měřící radary. Měřením se ukázalo, že na vjezdu do Vranovic překračuje nejvyšší povolenou rychlost v průměru 73 % řidičů, v dalším měřeném úseku v úrovni ulice Květná překročilo rychlost téměř 32 % řidičů a v posledním úseku před křižovatkou bylo zjištěno, že rychlost stále ještě nedodržuje až 24 % řidičů. Přestože se tedy rychlost v směru k centru obce snižuje, je počet řidičů, kteří ani v centru obce nejedou předepsanou rychlostí, velmi vysoký.

Centrum dopravního výzkumu, které studii zpracovalo, navrhlo tři způsoby řešení, které by měly vést ke snížení rychlosti a tím i snížení míry hluku na uvedené komunikaci. S prvním návrhem, kterým je střední dělící ostrůvek, vyjádřila nesouhlas Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Důvodem je nemožnost údržby silnice v zimních měsících, protože vybudování dělícího ostrůvku by vedlo k zúžení této komunikace. Další varianta v podobě zpomalovacího semaforu v kombinaci s přechodem pro chodce narazila na odmítnutí Policie České republiky s odůvodněním, že intenzita vozidel a chodců nedosahuje normou požadované hodnoty pro zřízení světelné signalizace a tím i zpomalovacího semaforu. Třetí možností je tzv. „šikana“ za pomoci vysazených ploch. Plochy osazené nízkými křovinami vyvolávají optické zúžení silnice, které by řidiče mělo nutit ke snížení rychlosti v daném úseku. Metoda se ovšem jeví jako málo efektivní při porovnání vstupní investice na vybudování tohoto řešení a míry skutečného snížení rychlosti projíždějících vozidel

„Jediným možným řešením se z tohoto pohledu jeví varianta aktivního dozoru za pomocí kamerového systému v kooperaci s Městskou policií Pohořelice nebo Židlochovice.“ doplnil v souvislosti s aktivním potlačování neukázněných řidičů starosta obce Jan Helikar

Měřit rychlost za pomoci stacionárního radaru může ovšem pouze Policie České republiky nebo Městská policie po schválení Policie ČR a s určitým omezením. To v našem případě znamená Městská policie Pohořelice nebo Hustopeče. Vedení obce předpokládá uzavřít smlouvu s jednou z nich. Tato smlouva ovšem musí být pro Vranovice účelově i ekonomicky výhodná.

Kvapilová Dana