Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Práce započaty. V obci vznikne nová relaxační zóna.

Práce započaty. V obci vznikne nová relaxační zóna.

prace

(Text a foto: Petra Holásková)

V naší obci začala další etapa úpravy a tvorby zelených ploch. Tentokrát  se jedná o sanaci prostor kolem železnice (zde výjezd na silnici II/381). Jde o pozemek, který byl doposud zcela neprostupný, zarostlý bujnou křovinnou vegetací, kde na několika místech byl nalezen komunální odpad. Nyní již probíhají zemní práce na úpravě terénu.

Hlavním cílem a mottem celého projektu je „zvýšit atraktivitu další neudržované lokality, která láká k zakládání černých skládek.”

Lokalita bude dle projektu řešena jako parkově upravená plocha. Ze stávajících stromů již byly odstraněny ty, které byly ve špatném zdravotním stavu nebo měly sníženou stabilitu a mohly by tak ohrozit bezpečnost provozu na železniční trati nebo pěší a cyklisty na přilehlé komunikaci.

Dle projektu, bude vysazeno podél asfaltové komunikace jednostranné stromořadí jeřábu ptačího, které doplní stávající ořešáky, podél sjezdu z hlavní silnice vznikne nově oboustranné stromořadí jabloní. Dominantou budou dva duby, pod nimiž vznikne prostor s lavičkou. Z dalších stromů zde bude vysazena například lípa nebo javor babyka. Prostředí bude doplněno podsadbou keřů, vysetý bude luční trávník. Z mobiliáře přibydou lavičky a odpadkové koše.

Úprava přinese návrat k původním krajinným prvkům a stane se místem k relaxaci a odpočinku. Regenerace prostředí také zvýší atraktivitu naší obce vzhledem k turistům. Ti k nám přijíždí po cyklostezce, která zde prochází.

Probíhající sanaci prostředí kolem železnice můžete sledovat ve fotogalerii.

Náhled z projektu

.