Obec Vranovice > Pozvánka na veřejnou besedu k „Obnově katastrálního operátu novým mapováním – lokalita II.“

Pozvánka na veřejnou besedu k „Obnově katastrálního operátu novým mapováním – lokalita II.“

Pozvánka na veřejnou besedu k „Obnově katastrálního operátu novým mapováním – lokalita II.“

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj na území naší obce zahajuje práce na „Obnově katastrálního operátu novým mapováním – lokalita II.“.
K zahájení této činnosti si Vás vedení obce, ve spolupráci s Katastrálním úřadem, dovoluje pozvat na veřejnou besedu, která se bude konat ve středu 19.07.2023 v 18.00 hod. v prostorách školní jídelny v budově Domu pro seniory.
Cílem této veřejné besedy je podat podrobné informace o průběhu, harmonogramu a cílech těchto prací.