Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

VranoviceBřeclav ZNAK

V úterý 13. prosince 2016 se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranovice. Začíná v 19.00 hodin na obecním úřadě.

 

 

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapistovatelky
 3. Kontrola usnesení
 4. Zpráva o činnosti Rady obce
 5. Nová Morava – investiční záměr vybudovat optickou síť
 6. Sociální služby – smlouva s MěÚ Pohořelice
 7. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 8. Rozpočtové opatření 3/2016
 9. Volba nového předsedy Finančního výboru
 10. Rozpočet na rok 2017
 11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 12. Rozpočtový výhled na r. 2017 – 2018
 13. Volba člena Kontrolního výboru
 14. Koupě a prodej pozemků
 15. Směrnice č. 1/2016 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 16. Výstavba bytového domu Doliny – zpráva
 17. Novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 18. Plán jednání ZO na rok 2017
 19. Odměny neuvolněným zastupitelům obce
 20. Diskuze
 21. Rekapitulace usnesení
 22. Závěr

Program ke stažení v pdf: