Post starosty obhájil již potřetí Jan Helikar

volby

Obec bude mít nově dva místostarosty

Ve čtvrtek 6. listopadu proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vranovice. Starostou byl již potřetí v řadě zvolen Ing. Jan Helikar.

Nově bude mít obec dva místostarosty – 1. místostarostou byl zvolen Ing. Jaroslav Pezlar, 2. místostarostou Drahomír Dofek, který obhájil post z minulého volebního období.

V Radě obce dále zasednou Ing. Jiří Hladík a Luboš Mrkvica.

Předsedou Finančního výboru byl zvolen Martin Hochman a předsedkyní Kontrolního výboru Miluše Sedláčková.

Nezbývá, než popřát novému vedení naší obce další úspěšné čtyřleté období.

-kla-