Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši

Poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši

1276696027

Poplatky za odvoz odpadu se ani pro rok 2011 němění. Zůstavají ve výši 450 korun na osobu a rok. Rozhodlo o tom zastupitelstvo obce 9. prosince 2010 na svém zasedání.
Termín k zaplacení poplatku končí 31. 5. 2011, do tohoto data musí být zaplacena celá částka. Možnost rozložení do několika splátek však zůstává.
Poplatky za odvoz odpadu se vztahují na osoby s trvalým pobytem v obci a na fyzické osoby, které mají v obci ve svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Podrobnosti upravuje

obce o odpadech pro rok 2011.
Výše poplatku za likvidaci odpadu se v obci nezvyšuje již několik let navzdory tomu, že platby od obyvatel pokryjí pouze náklady za odvoz odpadu z popelnic a kontejnerů na tříděný odpad. Náklady na odvoz nebezpečného odpadu a kontejnerů na objemný odpad ve dvoře obecního úřadu dotuje obec z rozpočtu.