Poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši

1276696027

Poplatky za odvoz odpadu se ani pro rok 2011 němění. Zůstavají ve výši 450 korun na osobu a rok. Rozhodlo o tom zastupitelstvo obce 9. prosince 2010 na svém zasedání.
Termín k zaplacení poplatku končí 31. 5. 2011, do tohoto data musí být zaplacena celá částka. Možnost rozložení do několika splátek však zůstává.
Poplatky za odvoz odpadu se vztahují na osoby s trvalým pobytem v obci a na fyzické osoby, které mají v obci ve svém vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Podrobnosti upravuje

obce o odpadech pro rok 2011.
Výše poplatku za likvidaci odpadu se v obci nezvyšuje již několik let navzdory tomu, že platby od obyvatel pokryjí pouze náklady za odvoz odpadu z popelnic a kontejnerů na tříděný odpad. Náklady na odvoz nebezpečného odpadu a kontejnerů na objemný odpad ve dvoře obecního úřadu dotuje obec z rozpočtu.