Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2012 > Poděkování starosty

Poděkování starosty

1279117341

Vážení spoluobčané,
chci poděkovat všem, kteří se podíleli na rychlé opravě hřbitova po demolici bezohlednými vandaly. Velmi si vážím přístupu všech dobrovolníků, kteří přiložili ruku k dílu a bez nároku na odměnu  pomáhali především starším občanům a ženám s nápravou škod.

Díky těmto lidem je dnes hřbitov až na malé výjimky opraven. Avšak šrámy, které brutální čin vandalů zanechal na duších poškozených lidí a všech obyvatel obce se budou hojit mnohem déle.

Věřím, že jako hojivá mast nám všem pomůže nově získaná zkušenost, kterou nám paradoxně dala tato smutná událost.  Je to pocit občanské sounáležitosti, pocit, že se v těžkých chvílích dokážeme semknout a táhnout za jeden provaz. Mějme to prosím na paměti i do budoucna.

Všem zmíněným lidem ještě jednou upřímně děkuji

Ing. Jan Helikar
starosta obce Vranovice

 

Foto: ze dne 29.10.2012, Dagmar Humpolíková

Čtěte také:

Šílení vandalové zničili 65 hrobů

Vandalismus na hřbitově v médiích

Oficiální prohlášení ZO k vandalismu na hřbitově

Pomáhají kameníci i zaměstnanci obce