Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Platíte daň z věcí nemovitých prostřednictvím SIPO? Zkontrolujte si limit

Platíte daň z věcí nemovitých prostřednictvím SIPO? Zkontrolujte si limit

FU

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky, kteří budou platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným finančním úřadem zaslána poštovní poukázka pro placení daně. Informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. (hor)