Pěší pouť Vranovice-Žabčice

pout 2022 page 0001

Římskokatolická farnost Vranovice pořádá 31. 5. 2022 ve svátek Navštívení Panny Marie pěší pouť Žabčice – Vranovice.