Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Peníze z dotace zazelení obec

Peníze z dotace zazelení obec

(Text: Dagmar Humpolíková, Ing. Jan Helikar, starosta)

Obec Vranovice získala dotaci z EU ve výši 1.468.971,- Kč prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, a další ve výši 104.926,- Kč přímo ze Státního fondu životního prostředí. Díky získaným dotacím začne na jaře letošního roku obec realizovat zazelenění veřejných ploch dle projektu s názvem Regenerace veřejných ploch. Z celkových plánovaných nákladů činí získaná dotace 75%.na realizaci projektu. Více o projektu

Získaná dotace zahrnuje i poslední projekt, který bude realizován v následujících měsících. Jedná se o poslední fázi rekonstrukce hřbitova – výsadba dřevin, jako náhrada za stromy vykácené v r. 2008. Celkem bude vysázeno 6 stromů listnatých (z toho 2 kusy uvnitř hřbitova), 33 kusů stromů jehličnatých a 230 kusů keřů, dále budou vysázeny dva záhony pokryvných růží podél vstupní strany hřbitova.
Regenerace veškerých zelených ploch, včetně sadových úprav a výsadby nových stromů bude realizována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, která splňuje ty nejnáročnější podmínky pro získání evropských dotací. Projekt zajišťuje komplexnost zelených ploch v obci, řeší druhovou vhodnost výsadby nových dřevin, řeší snadnou údržbu parkových úprav nezpevněných ploch a v neposlední řadě řeší i nezbytný odpočinek a relaxaci.

Jedná se o projekt, který zahrnuje regeneraci celkem 8 lokalit v naší obci. Regenerace zahrnuje jednak stavební práce (chodníky, parkoviště), dětská hřiště a dále úpravu nezpevněných, parkových ploch. Některé stavební úpravy již byly realizovány – rekonstrukce komunikace a parkovacích míst na Návsi a před knihovnou, parkoviště před F-clubem.

Díky dlouhodobě zpracovanému plánu Regenerace veřejných ploch se podařilo finančně zajistit zcela unikátní revitalizaci zeleně v naší obci, která bude obsahovat výsadbu 98 stromů, revitalizaci téměř veškeré travnaté plochy v obci a výsadbu několika desítek keřů.