Obec Vranovice > Volný čas > Obecní knihovna > Akce knihovny > Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Pasování 3

Obecní knihovna ve Vranovicích měla tu čest přivítat žáky 1. A. a 1. B, které ve středu 23. 6. 2021 zakončili celoroční snahu skamarádit se s písmenky a naučit se číst. To se také většině z nich povedlo a tak se mohli zúčastnit „pasování prvňáčků na čtenáře“. V letošním roce jsme poprvé mohly využít krásné prostředí zahrady Základní a Mateřské školy Vranovice, v budově U Floriánka.
Aby mohlo, po úvodním přivítání malých čtenářů, učitelek a rodičů, pasování proběhnout, musel se jí zúčastnit i sám pan král Lexikon XI. Této role se ujal pan ředitel ZŠ a MŠ Vranovice MGR. Jiří Sliacký, PH.D., a zastoupil pana krále znamenitě.
Pan král za námi přišel za zvuku fanfár a přivítal své panoše a všechny přítomné. Děti si pro pana Krále na přivítanou připravili básničku s názvem „Ohryzaná básnička“, autor Jiří Žáček. Poté museli ukázat, zda opravdu písmenka znají, dostali za úkol poznat je a postavit z nich slovo. Pod tímto slovem se skrývala odpověď, kde najdou kouzelné pohádky a příběhy.
Po zdárném splnění úkolu, nic nebránilo přistoupit ke složení slavnostního slibu a slavnostnímu pasování.
Slibem se děti panu králi zavázali, že knihy se od této chvíle stanou jejich kamarády a jako rytíři Řádu čtenářského je budou chránit před poškozením a budou ctít vše dobré, co je v nich napsáno.
Po úspěšném složení slibu přistoupil k dětem pan král, který prvňáčky pasoval svým mečem na rytíře řádu čtenářského.
Prvňáčci letos dostali v rámci projektu „Už jsem čtenář“ knihu od Michaely Fišarové a Anety Žabkové „První školní výlet“, vydanou speciálně pro ně Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Také dostali čtenářský pas, poukaz do knihovny na roční registraci zdarma a placku od 123placky, na kterých mají stužku se svým jménem.
Pasování zakončil krásný taneček s Abecedou. To vše pod pečlivým dohledem třídních učitelek prvňáčků Mgr. Petry Stejskalové a Mgr. Ireny Machové, které pomáhala paní asistentka Bc. Jana Rohrerová.
Velké poděkování patří nejen třídním učitelkám, za skvělou přípravu dětí, ale i všem co se na přípravách podíleli, zejména paní Janě Coufalové.
Všem prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na jejich návštěvu v knihovně.