Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Oznámení změny výše stočného na rok 2022

Oznámení změny výše stočného na rok 2022

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vranovice č. 5/2021 Vám oznamujeme, že pro rok 2022 dochází ke změně výše stočného. Výše stočného bude vypočtena na základě spotřeby pitné vody odečtením stavu vodoměru na příslušné vodovodní přípojce.

Cena bez DPH    Cena s DPH (10%)
35 Kč bez DPH   38,50 Kč s DPH / m3

Kalkulace ceny pro stočné (prokazující dodržení pravidel regulace podle § 11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů) se zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.