Obec Vranovice > Oznámení o obnově katastrálního operátu

Oznámení o obnově katastrálního operátu

CUZK logo

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen “katastrální úřad“), Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) bude katastrální operát v katastrálním území Vranovice nad Svratkou obce Vranovice obnoven novým mapováním. Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov přibližně v období od 25.08.2022 do 30.11.2024. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.

Podrobnější informace najdete v příloze viz níže: